Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

                                                                                        10.12.2015

                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κύριοι Συνάδελφοι,

Αναφορικά με το ζήτημα της φορολογικής μεταχειρίσεως των ασφαλιστικών

εισφορών, από το φορολογικό έτος 2015 και εντεύθεν ρυθμίζεται με την

εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1113/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε., από την οποία προκύπτουν

α) Οι ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της

νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παρατάσεώς της), ακόμη και σε

επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους,

στο οποίο αφορούν.

β) Ασφαλιστικές εισφορές, που αφορούν τα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες

καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους,

ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν.

γ) Σε περίπτωση, που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και

επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά τον χρόνο

καταβολής τους, σύμφωνα με την υπ’ όψιν ρύθμιση.

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

                                                          ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 16 επισκέπτες και κανένα μέλος