Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

«Σχετικά µε την φαρµακευτική κάλυψη δικαιούχων του άρθρου 33 του νόµου 4368/2016».

Σχετικό: 1. Άρθρο 33 του νόµου 4368/2016, «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Υπουργική Απόφαση Α3(γ)/ΓΠ/ΟΙΚ.25312 (ΦΕΚ 908/Β/04-04-2016), «Ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας ».

3. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας µε αρ. πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/31-5-2016.

4. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας µε αρ. πρώτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-7-2016.

5. Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας µε αρ. πρώτ. οικ. 3010/4-8-2016.

    Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων 1 έως 4, σχετικά µε την περίθαλψη δικαιούχων του άρθρου 33 του νόµου 4368/2016, µε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο 5 του Υπουργείου Υγείας διευκρινίζονται τα παρακάτω:

    -Οι δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόµου 4368/2016 για τους οποίους ισχύει η παροχή της µηδενικής συµµετοχής στο κόστος φαρµακευτικής αγωγής (πρώην κάτοχοι βιβλιαρίου Οικονοµικά Αδύναµου ή Ανασφάλιστου, Ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια, µέλη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων) θα προµηθεύονται τα νευρολογικά και ψυχιατρικά φάρµακα τους από φαρµακεία των δηµόσιων νοσοκοµείων.

   -Οι υπόλοιποι δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόµου 4368/2016 θα προµηθεύονται τα συγκεκριµένα φάρµακα και από τα ιδιωτικά φαρµακεία.

  - Η προµήθεια των φαρµάκων υψηλού κόστους θα γίνεται για τους ανασφάλιστους µε τον ίδιο τρόπο όπως για τους ασφαλισµένους, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του νόµου 4368/2016, δηλαδή από τα νοσοκοµεία και από τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ. 

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 11 επισκέπτες και κανένα μέλος