Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

«Σχετικά µε την φαρµακευτική κάλυψη δικαιούχων του άρθρου 33 του νόµου 4368/2016».

Σχετικό: 1. Άρθρο 33 του νόµου 4368/2016, «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Υπουργική Απόφαση Α3(γ)/ΓΠ/ΟΙΚ.25312 (ΦΕΚ 908/Β/04-04-2016), «Ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας ».

3. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας µε αρ. πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/31-5-2016.

4. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας µε αρ. πρώτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-7-2016.

5. Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας µε αρ. πρώτ. οικ. 3010/4-8-2016.

    Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων 1 έως 4, σχετικά µε την περίθαλψη δικαιούχων του άρθρου 33 του νόµου 4368/2016, µε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο 5 του Υπουργείου Υγείας διευκρινίζονται τα παρακάτω:

    -Οι δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόµου 4368/2016 για τους οποίους ισχύει η παροχή της µηδενικής συµµετοχής στο κόστος φαρµακευτικής αγωγής (πρώην κάτοχοι βιβλιαρίου Οικονοµικά Αδύναµου ή Ανασφάλιστου, Ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια, µέλη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων) θα προµηθεύονται τα νευρολογικά και ψυχιατρικά φάρµακα τους από φαρµακεία των δηµόσιων νοσοκοµείων.

   -Οι υπόλοιποι δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόµου 4368/2016 θα προµηθεύονται τα συγκεκριµένα φάρµακα και από τα ιδιωτικά φαρµακεία.

  - Η προµήθεια των φαρµάκων υψηλού κόστους θα γίνεται για τους ανασφάλιστους µε τον ίδιο τρόπο όπως για τους ασφαλισµένους, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του νόµου 4368/2016, δηλαδή από τα νοσοκοµεία και από τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ. 

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 2 επισκέπτες και κανένα μέλος