Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

                              

ΑΡΙΘΜΟΣ     119/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α’ β’ και γ’ , 5 παρ. 1Α εδ. γ’ δ’ και ε΄ και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ’ α και 7 του Ν. 1756/88 ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ’ αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από τις 1-7-2021 έως 31-8-2021:

Α’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2021 (1-7-2021 έως 31-7-2021)

Ημερομηνία     Δικαστήριο           Σύνθεση           Γραμματέας

1-7-2021   Πολιτικές υποθέσεις – Ασφαλιστικά Μέτρα:

                 Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Ρούσσου

5-7-2021 Έναρξη ΜΟΔ: Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Ρούσσου   Τζιβάρας

6-7-2021   Μονομελές Πλημ/κειο: Ρούσσου                                    Καλαϊτζής

7-7-2021 Τριμελές Πλημ/κείο: Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Ρούσσου Τζιβάρας

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ

Πέμπτη 1-7-2021           Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Ρούσσου                              

Παρασκευή 2-7-2021     Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Κιτσάκη                                

Σάββατο 3-7-2021         Τζάλλας – Σιαφάκα – Κιτσάκη

Δευτέρα 5-7-2021           Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Ρούσσου

Τρίτη 6-7-2021                 Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Ρούσσου  

Τετάρτη 7-7-2021             Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Ρούσσου

Πέμπτη 8-7-2021             Λυμπεροπούλου – Τζάλλας – Ρούσσου

Παρασκευή 9-7-2021       Τζάλλας – Σιαφάκα – Κιτσάκη

Σάββατο 10-7-2021         Τζάλλας – Σιαφάκα – Κιτσάκη

Δευτέρα 12-7-2021           Τζάλλας – Σιαφάκα – Κιτσάκη

Τρίτη 13-7-2021               Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Ρούσσου

Τετάρτη 14-7-2021           Λυμπεροπούλου – Τζάλλας – Ρούσσου

Πέμπτη 15-7-2021            Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Ρούσσου

Παρασκευή 16-7-2021       Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Σκανδάλου

Σάββατο 17-7-2021           Λυμπεροπούλου –Σιαφάκα – Σκανδάλου

Δευτέρα 19-7-2021           Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Σκανδάλου

Τρίτη 20-7-2021              Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Ρούσσου

Τετάρτη 21-7-2021           Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Ρούσσου

Πέμπτη 22-7-2021           Λυμπεροπούλου – Τζάλλας – Ρούσσου

Παρασκευή 23-7-2021     Τζάλλας – Σιαφάκα – Σκανδάλου

Σάββατο 24-7-2021         Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Σκανδάλου

Δευτέρα 26-7-2021         Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Σπυρόπουλος                

Τρίτη 26-7-2021               Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Σπυρόπουλος

Τετάρτη 28-7-2021           Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Ρούσσου

Πέμπτη 29-7-2021            Λυμπεροπούλου – Τζάλλας – Ρούσσου

Παρασκευή 30-7-2021     Τζάλλας – Σιαφάκα – Ρούσσου

Σάββατο 31-7-2021           Τζάλλας – Σιαφάκα – Ρούσσου

Η Πάρεδρος της σύνθεσης του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημ/κείου θα κάνει και τα αυτόφωρα του Μονομελούς Πλημ/κείου, πλην των ημερών εκείνων, όπου δεν μετέχει στη σύνθεση του Δικαστηρίου η Πάρεδρος, οπότε τα αυτόφωρα του Μονομελούς Πλημ/κείου θα κάνει η νεώτερη Πρωτοδίκης.

Καθήκοντα ανακριτή για το χρονικό διάστημα από 1-7-2021 έως και 31-7-2021 θα εκτελεί η Πρωτοδίκης Αθηνά Σιαφάκα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

           Ο Πρόεδρος της σύνθεσης του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημ/κείου θα κάνει χρέη Προέδρου Υπηρεσίας κάθε Δευτέρα, κάθε Τετάρτη και τα Σάββατα 17-7-2021 και 24-7-2021, κάθε Τρίτη, κάθε Παρασκευή και τα υπόλοιπα Σάββατα χρέη Προέδρου Υπηρεσίας θα κάνει η νεότερη Πρωτοδίκης, ενώ κάθε Πέμπτη χρέη Προέδρου Υπηρεσίας θα κάνει η Πάρεδρος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΥΤΟΦΟΡΩΝ:1-7-2021 έως 3-7-2021                     ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                                 5-7-2021 έως 10-7-2021               ΤΖΙΒΑΡΑΣ

                                               12-7-2021 έως 17-7-2021             ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                               19-7-2021 έως 24-7-2021             ΡΗΜΑΓΜΟΣ

                                               26-7-2021 έως 30-7-2021           ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Β’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2021 (1.8.2021 – 31.8.2021)

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Ημερομηνία     Δικαστήριο             Σύνθεση        

5-8-2021 Πολιτικές υποθέσεις – Ασφαλιστικά Μέτρα: Ορφανίδου – Πετροπούλου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ

Δευτέρα 2-8-2021           Ορφανίδου – Πετροπούλου - Σπυρόπουλος

Τρίτη 3-8-2021                 Ορφανίδου – Πετροπούλου – Σπυρόπουλος

Τετάρτη 4-8-2021             Ορφανίδου – Πετροπούλου – Σπυρόπουλος                            

Πέμπτη 5-8-2021             Ορφανίδου – Πετροπούλου - Σπυρόπουλος

Παρασκευή 6-8-2021       Ορφανίδου – Πετροπούλου - Σπυρόπουλος

Σάββατο 7-8-2021             Ορφανίδου – Πετροπούλου - Αναγνωστοπούλου

Δευτέρα 9-8-2021               Ορφανίδου – Πετροπούλου - Αναγνωστοπούλου

Τρίτη 10-8-2021                 Ορφανίδου – Πετροπούλου - Αναγνωστοπούλου

Τετάρτη 11-8-2021             Ορφανίδου – Πετροπούλου - Αναγνωστοπούλου

Πέμπτη 12-8-2021              Ορφανίδου – Πετροπούλου - Αναγνωστοπούλου

Παρασκευή 13-8-2021       Ορφανίδου – Πετροπούλου - Αναγνωστοπούλου

Σάββατο 14-8-2021             Ορφανίδου – Πετροπούλου - Αναγνωστοπούλου

Δευτέρα 16-8-2021             Ορφανίδου – Πετροπούλου - Αναγνωστοπούλου

Τρίτη 17-8-2021                   Ορφανίδου – Πετροπούλου - Αναγνωστοπούλου

Τετάρτη 18-8-2021               Ορφανίδου – Πετροπούλου - Αναγνωστοπούλου

Πέμπτη 19-8-2021               Ορφανίδου – Πετροπούλου - Δεληγιάννη

Παρασκευή 20-8-2021          Ορφανίδου – Πετροπούλου - Δεληγιάννη

Σάββατο 21-8-2021               Ορφανίδου – Πετροπούλου - Δεληγιάννη

Δευτέρα 23-8-2021               Ορφανίδου – Πετροπούλου - Δεληγιάννη

Τρίτη 24-8-2021                   Ορφανίδου – Πετροπούλου - Δεληγιάννη

Τετάρτη 25-8-2021               Ορφανίδου – Πετροπούλου - Δεληγιάννη

Πέμπτη 26-8-2021               Ορφανίδου – Πετροπούλου - Δεληγιάννη

Παρασκευή 27-8-2021         Ορφανίδου – Πετροπούλου - Δεληγιάννη

Σάββατο 28-8-2021             Ορφανίδου – Πετροπούλου - Δεληγιάννη

Δευτέρα 30-8-2021             Ορφανίδου – Πετροπούλου - Δεληγιάννη

Τρίτη 31-8-2021                   Ορφανίδου – Πετροπούλου - Δεληγιάννη

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και τα Σάββατα 7-8-2021 και 21-8-2021 η Πρωτοδίκης Αλεξάνδρα Ορφανίδου θα κάνει και τα αυτόφωρα του Μονομελούς Πλημ/κείου, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες τα αυτόφωρα του Μονομελούς Πλημ/κείου θα κάνει η Πρωτοδίκης Σπυριδούλα Πετροπούλου.

Καθήκοντα ανακριτή για το χρονικό διάστημα από 1-8-2021 έως 31-8-2021 θα εκτελεί η Πρωτοδίκης Σπυριδούλα Πετροπούλου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Καθήκοντα Προέδρου Υπηρεσίας θα εκτελεί η Προεδρεύουσα της σύνθεσης του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημ/κείου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και τα Σάββατα 7-8-2021 και 21-8-2021. Τις υπόλοιπες ημέρες καθήκοντα Προέδρου Υπηρεσίας θα εκτελεί η Πρωτοδίκης Σπυριδούλα Πετροπούλου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΥΤΟΦΟΡΩΝ: 2-8-2021 έως 6-8-2021                 ΤΖΙΒΑΡΑΣ

                                                  9-8-2021 έως 13-8-2021               ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ

                                              16-8-2021 έως 21-8-2021               ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                               23-8-2021 έως 28-8-2021               ΡΗΜΑΓΜΟΣ

                                               30-8-2021 έως 31-8-2021               ΤΖΙΒΑΡΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ: 5-7-2021 έως 11-7-2021 ΤΖΙΒΑΡΑΣ

                                               12-7-2021 έως 31-7-2021 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                                 1-8-02021 έως 31-8-2021 ΛΟΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ: 12-7-2021 έως 17-7-2021 ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ

                                                       2-8-2021 έως 7-8-2021 ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ

                                                       9-8-2021 έως 14-8-2021 ΤΖΙΒΑΡΑΣ

                                                       16-8-2021 έως 21-8-2021 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                        

     Μεσολόγγι 28 Ιουνίου 2021

                                  Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

                                                 Ελένη Λυμπεροπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                    

Αριθμός: 120/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2 του Ν. 3472/2006, β) Την από 24-6-2021 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου και γ) την από 24-6-2021 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου

ΟΡΙΖΩ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 01-07-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-08-2021

 

Α’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝΑΠΟ 01-07-2021ΕΩΣ ΚΑΙ 06-08-2021

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ–ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

01-07-2021 έως και 12-07-2021: Βασιλική Κιτσάκη

13-07-2021 έως και 24-07-2021: Αγγελική Σκανδάλου

25-07-2021 έως και 31-07-2021: Σωτήριος Σπυρόπουλος

 

 

 

 

 

Β’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝΑΠΟ 01-08-2021ΕΩΣ ΚΑΙ 31-08-2021

                    

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ–ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

01-08-2021 έως 06-08-2021:       Σωτήριος Σπυρόπουλος

07-08-2021 έως και 18-08-2021: Ελευθερία Αναγνωστοπούλου

19-08-2021 έως και 31-08-2021: Κωνσταντίνα Δεληγιάννη

Μεσολόγγι 28 Ιουνίου 2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

Ελένη Λυμπεροπούλου

 

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ –ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ATMHMAΔΙΑΚΟΠΩΝ

(01-07-2021ΕΩΣ ΚΑΙ 31-07-2021)

 

01-07-2021 έως και 12-07-2021: Βασιλική Κιτσάκη

13-07-2021 έως και 24-07-2021: Αγγελική Σκανδάλου

25-07-2021 έως και 31-07-2021: Σωτήριος Σπυρόπουλος

                                         Β’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

                               (01-08-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-08-2021)

01-08-2021 έως και 06-08-2021 Σωτήριος Σπυρόπουλος        

07-08-2021 έως και 18-08-2021: Ελευθερία Αναγνωστοπούλου

19-08-2021 έως και 31-08-2021: Κωνσταντίνα Δεληγιάννη

 

Μεσολόγγι 28 Ιουνίου 2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

Ελένη Λυμπεροπούλου

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 26 επισκέπτες και κανένα μέλος