Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 49/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ', 5 παρ. 1Α εδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 2-5-2022 έως 31-5-2022:

Δευτέρα

2-5-2022

ΑΡΓΙΑ  
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Δεληγιάννη
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

3-5-2022

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Πετροπούλου     ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ

Πετροπούλου       ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Πετροπούλου
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Τετάρτη

4-5-2022

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Πέμπτη

5-5-2022

   
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Μπακαλάρου

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Παρασκευή

6-5-2022

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου       ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Σάββατο

7-5-2022

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα

Μπακαλάρου

Δευτέρα

9-5-2022

 

           ΜΟΔ Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Πετροπούλου   ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Πετροπούλου
Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

   Τρίτη

10-5-2022

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Κουτσιαύτη     ΑΓΓΕΛΗ
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα

Κουτσιαύτη

Τετάρτη

11-5-2022

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου       ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Πέμπτη

12-5-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία)

Τζάλλας-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Πετροπούλου-Μπακαλάρου

ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα

Μπακαλάρου

Παρασκευή

13-5-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Μπακαλάρου         ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Σάββατο

14-5-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Κουτσιαύτη-Πετροπούλου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Δευτέρα

16-5-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Δεληγιάννη
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

17-5-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πετροπούλου       ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Δεληγιάννη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου
   

Τετάρτη

18-5-2022

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα

Μπακαλάρου

Πέμπτη

19-5-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό) Τζάλλας-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Παρασκευή

20-5-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Πετροπούλου-Δεληγιάννη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Σάββατο

21-5-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Δευτέρα

23-5-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

24-5-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Κουτσιαύτη           ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Τετάρτη

25-5-2022

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου       ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Πέμπτη

26-5-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Παρασκευή

27-5-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Σάββατο

28-5-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Κουτσιαύτη-Πετροπούλου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Δευτέρα

30-5-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Τρίτη

31-5-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Κουτσιαύτη-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 9.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΦΟΡΩΝ: 2-5-2022 έως 7-5-2022   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

                                             9-5-2022 έως 14-5-2022 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                             16-5-2022 έως 21-5-2022 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

                                             23-5-2022 έως 28-5-2022 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                             30-5-2022 έως 31-5-2022 ΑΓΓΕΛΗ

                                                 Μεσολόγγι 28 Απριλίου 2022

                                   Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

                                                       Ελένη Λυμπεροπούλου

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 12 επισκέπτες και κανένα μέλος