Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

                                                                  Μεσολόγγι  1 Νοεμβρίου 2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η             

 

Ανακοινώνουμε, σύμφωνα  με την διάταξη του άρθρου 112 του Κώδικα Περί Δικηγόρων  του Ν.4194/2013 την υπ’ αριθμ. 4/2021 πράξη του Προέδρου περί ανακηρύξεως των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και των μελών  του Διοικητικού  Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου των εκλογών της 28-11-2021.

 

Αριθμός Πράξεως 4/2021

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου Χρήστος Σπ.Παϊσιος.

Αφού λάβαμε υπόψη μας την υπ’ αριθμ. 3/2021 πράξη μας και τις διατάξεις των άρθρων 104,105,109,110,111,112 παρ.1 του Κώδικα  περί Δικηγόρων ν.4194/2013 και τις κατωτέρω αιτήσεις των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου περί ανακηρύξεώς των, ως υποψηφίων στις εκλογές της 28-11-2021 ήτοι

Α.   Ως υποψήφιων Προέδρων:

Του Χρήστου Σπυρίδωνος Παϊσιου , που υπέβαλε την με αριθμ. 554/20-  10-2021 , εμπρόθεσμη αίτησή του.

 

Β.    Ως  υποψηφίων Συμβούλων:

1.     Της Αλεξανδροπούλου Αναστασίου Όλγας, που υπέβαλε την με αριθμ.   Πρωτ. 563/29-10-2021 ,εμπρόθεσμη αίτησή της

2.     Της Κουφού Θεοδώρου Σπυριδούλας, που υπέβαλε την με αριθμ.565/31-10-2021 ,εμπρόθεσμη αίτησή της.

3.     Του Φραίμη Κωνσταντίνου Βασιλείου, που υπέβαλε την με αριθμ. πρωτ. 548/18-10-2021, εμπρόθεσμη αίτησή του.

4.     Της Χριστογιάννη Ιωάννη Αικατερίνης , που υπέβαλε την με αριθμ. 564/29-1-2021, εμπρόθεσμη αίτησή της.

 

Αφού μελετήσαμε τις διατάξεις των άρθρων 104,105,109,110,111,112 του Κώδικα περί Δικηγόρων ν.4194/2013 ,όπως ισχύουν σήμερα ,το μητρώο των δικηγόρων του Συλλόγου και την ποινική κατάσταση όλων των παραπάνω, σε συνδυασμό προς τον πίνακα των ,εχόντων δικαίωμα να εκλέξουν, μελών του Συλλόγου, στον οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι παραπάνω αιτούντες.

Επειδή  αυτοί που υπέβαλαν  υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου, ως επίσης και όλοι που υπέβαλαν υποψηφιότητα για το αξίωμα  του συμβούλου, έχουν τα νόμιμα προσόντα και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα, κατέβαλαν δε τα ορισθέντα έξοδα εκλογής.

                                  Για τούτο  ανακηρύσσουμε
Α. Ως υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Δικηγορικού

Συλλόγου Μεσολογγίου τον:

    

     Χρήστο Σπυρίδωνος Παϊσιο

Β. Ως υποψηφίους για το αξίωμα του Συμβούλου του Διοικητικού

Συμβουλίου του ως άνω Δικηγορικού Συλλόγου τους:

1. Όλγα              Αναστασίου        Αλεξανδροπούλου

2. Σπυριδούλα   Θεοδώρου          Κουφού 

3. Βασίλειο         Κων/νου             Φραίμη

4. Αικατερίνη      Ιωάννη               Χριστογιάννη

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου 1/11/2021

Ο  Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου

                ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ.ΠΑΪΣΙΟΣ

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 22 επισκέπτες και κανένα μέλος