Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΤΟΥ Ν.2238/1994

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 26/3/2014

 

Τηλ. 21631022434

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΤΟΥ Ν. 2238/1994.

 

 

Με την παρ. 22 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 (Νέος Κ.Φ.Ε), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 26 παρ. 11 του Ν. 4223/2013, (ΦΕΚ. Α΄287/31.12.2013), καταργήθηκε το άρθρο 81 του Ν. 2238/1994 που όριζε ότι απαιτείται πλέον η υποβολή πιστοποιητικού στο δικαστήριο για την έξωση του μισθωτή, από το οποίο προκύπτει ότι δηλώθηκαν τα μισθώματα του ακινήτου κατά την τελευταία διετία από την εκδίκαση της υπόθεσης.

Επίσης ότι για την εξάλειψη υποθήκης ή προσημείωσης με βάση δικαστική απόφαση, ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας, εφόσον διαπιστώσει ότι η εμπράγματος ασφάλεια αφορά απαίτηση έντοκη από σύμβαση, νόμο ή δικαστική απόφαση, οφείλει να αρνηθεί την εξάλειψη της σχετικής υποθήκης ή

προσημείωσης με βάση τη δικαστική απόφαση, αν δεν του προσκομιστεί και βεβαίωση του προισταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υποβλήθηκε σε αυτόν αντίγραφο της πιο πάνω δικαστικής απόφασης.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 16 επισκέπτες και κανένα μέλος