Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ     49/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Α εδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-6-2019 έως 30-6-2019:

Σάββατο

1-6-2019

Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή   αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα

Δουγαλής

Δευτέρα

3-6-2019

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-Ορφανίδου       ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-Ορφανίδου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Τρίτη

4-6-2019

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα Δουγαλής

Τετάρτη

5-6-2019

Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή   αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα

Δουγαλής

Πέμπτη

6-6-2019

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου- Σιαφάκα-Δουγαλής     ΛΑΓΙΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-Σιαφάκα
Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Παρασκευή

7-6-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Δουγαλής ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα Δουγαλής

Σάββατο

8-6-2019

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

10-6-2019

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

11-6-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σιαφάκα       ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Τετάρτη

12-6-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Δουγαλής ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα Δουγαλής

Πέμπτη

13-6-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία)

Αλπέντζου – Τζάλλας – Σιαφάκα – Ορφανίδου – Δουγαλής

ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα

Δουγαλής

Παρασκευή

14-6-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Δουγαλής                   ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Δουγαλής
Μονομελή   αυτόφωρα Δουγαλής

Σάββατο

15-6-2019

Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα

Δουγαλής

Δευτέρα

17-6-2019

         ΑΡΓΙΑ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Παπακώστα

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

18-6-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου             ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Παπακώστα

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη

19-6-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Τζάλλας-Δουγαλής ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή   αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα

Αλπέντζου

Πέμπτη

20-6-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό) Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα-Δουγαλής   ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Δουγαλής
Μονομελή αυτόφωρα Σιαφάκα

Παρασκευή

21-6-2019

Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Σιάμου
Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

22-6-2019

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου
Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Δευτέρα

24-6-2019

Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή   αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σιάμου

Μονομελή Αυτόφωρα

Αλπέντζου

Τρίτη

25-6-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου               ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Τζάλλας- Δουγαλής ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
26-6-2019 Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα Δουγαλής

Πέμπτη

27-6-2019

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Παρασκευή

28-6-2019

Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Αναγνωστοπούλου
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Σάββατο Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
29-6-2019 Τριμελή   αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Αναγνωστοπούλου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 10.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΦΟΡΩΝ

1-6-2019: ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

3-6-2019 Έως 8-6-2019       ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

10-6-2019 Έως 15-6-2019   ΛΟΗ

17-6-2019 Έως 22-6-2019   ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

24-6-2019 Έως 29-6-2019   ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

                                                   Μεσολόγγι 30 Μαΐου 2019

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

                                                     Ελένη Λυμπεροπούλου

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 82 επισκέπτες και κανένα μέλος