Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  9/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Α εδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-2-2019 έως 28-2-2019:

Παρασκευή

1- 2-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Σιαφάκα-Δουγαλής ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Δουγαλής
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

2-2-2019

Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Δουγαλής
 Μονομελή Αυτόφωρα

Δουγαλής

Δευτέρα

4-2-2019

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-Ορφανίδου  ΛΑΓΙΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-Ορφανίδου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

 5-2-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σιαφάκα    ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Κιτσάκη

 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Τετάρτη

6-2-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Τζάλλας-Δουγαλής ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Δουγαλής

 Μονομελή Αυτόφωρα

Δουγαλής

Πέμπτη

7-2-2019

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-Σιαφάκα-Δουγαλής          ΛΑΓΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ- Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Δουγαλής
 Μονομελή Αυτόφωρα

Δουγαλής

Παρασκευή

8-2-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Τζάλλας           ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Κιτσάκη
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Σάββατο

9-2-2019

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Αναγνωστοπούλου
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

11-2-2019

Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Παπακώστα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Αλπέντζου

Τρίτη

12-2-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου              ΚΑΡΒΟΥΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Παπακώστα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη

13-2-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Δουγαλής  ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Δουγαλής
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Πέμπτη

14-2-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία) Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα-Ορφανίδου-Δουγαλής    ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Δουγαλής
 Μονομελή Αυτόφωρα

Δουγαλής

Παρασκευή

15-2-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Ορφανίδου ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Λυμπεροπούλου    ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Ορφανίδου
Μονομελή  αυτόφωρα Ορφανίδου

Σάββατο

16-2-2019

Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Δουγαλής
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Δευτέρα

18-2-2019

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σιάμου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

19-2-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Δουγαλής          ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Δουγαλής

 Μονομελή Αυτόφωρα

Δουγαλής

Τετάρτη

20-2-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Δουγαλής ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Δουγαλής
 Μονομελή Αυτόφωρα

Δουγαλής

Πέμπτη

21-2-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό) Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα-Δουγαλής   ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Δουγαλής
Μονομελή αυτόφωρα Δουγαλής

Παρασκευή

22-2-2019

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Σάββατο

23-2-2019

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

25-2-2019

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Αναγνωστοπούλου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

26-2-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Τζάλλας           ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Αναγνωστοπούλου
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Τετάρτη

27-2-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σκανδάλου           ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σκανδάλου
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Πέμπτη

28-2-2019

Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Αναγνωστοπούλου
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 09.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

Υπηρεσία αυτοφώρων:1 και 2-1-2019    ΡΗΜΑΓΜΟΣ

                                      4 έως 9-2-2019  ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

                                     11 έως 16-2-2019 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                     18 έως 23-2-2019 ΛΟΗ

                                     25 έως 28-2-2019 ΡΗΜΑΓΜΟΣ

                                    Μεσολόγγι    29 Ιανουαρίου 2019

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου 

                                                  Ελένη Λυμπεροπούλου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός:     /2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2 του Ν. 3472/2006 και β) Την από 18-1-2019 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου:

Ο Ρ Ι Ζ Ω

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-02-2019ΕΩΣ ΚΑΙ28-02-2019

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1) Για τη δικάσιμο της 04-02-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την  Ειρηνοδίκη Βασιλική Κιτσάκη. 

2) Για τη δικάσιμο της 08-02-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις Ειρηνοδίκες Ελευθερία Αναγνωστοπούλου και Βασιλική Κιτσάκη.

3) Για τη δικάσιμο της 11-02-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την  Ειρηνοδίκη Ελένη Παπακώστα.

4) Για τη δικάσιμο της 18-02-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την   Ειρηνοδίκη Θεοδώρα Σιάμου.

5)Για τη δικάσιμο της 22-02-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις  Ειρηνοδίκες Ελένη Παπακώστα και Θεοδώρα Σιάμου.

 Ειρηνοδίκης  Υπηρεσίας  (στο Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου)

1-2-2019 έως και 7-2-2019  Βασιλική Κιτσάκη

8-2-2019 έως και 10-2-2019  Ελευθερία Αναγνωστοπούλου.

11-2-2019 έως και 17-2-2019  Ελένη Παπακώστα

18-2-2019 έως και 24-2-2019  Θεοδώρα Σιάμου

25-2-2019 έως και 28-2-2019  Ελευθερία Αναγνωστοπούλου 

Μεσολόγγι 30 Ιανουαρίου 2019

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου 

Ελένη Λυμπεροπούλου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός: /2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2 του Ν. 3472/2006 και β) Την από 18-1-2019 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου:

Ο Ρ Ι Ζ Ω

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-02-2019ΕΩΣ ΚΑΙ28-02-2019

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ :

1) Για τη δικάσιμο της 01-02-2019 προανάκριση την Ειρηνοδίκη Αφροδίτη Σακελλαροπούλου.

2) Για τη δικάσιμο της 05-02-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Αφροδίτη Σακελλαροπούλου.

3) Για τη δικάσιμο της 12-02-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Αφροδίτη Σακελλαροπούλου.

4) Για τη δικάσιμο της 19-02-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Αφροδίτη Σακελλαροπούλου.

5) Για τη δικάσιμο της 22-02-2019 προανάκριση την Πταισματοδίκη Αγγελική Σκανδάλου

Ειρηνοδίκης  Υπηρεσίας (στο Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου)

01-02-2019 έως και 21-02- 2019 Αφροδίτη Σακελλαροπούλου.

22-02-2019  Αγγελική Σκανδάλου.

23-02-2019 έως και 28-02-2019Αφροδίτη Σακελλαροπούλου.

                                               Μεσολόγγι 30 Ιανουαρίου 2019

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου 

Ελένη Λυμπεροπούλου

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 95 επισκέπτες και κανένα μέλος