Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ     29/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ', 5 παρ. 1Αεδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-5-2018 έως 31-5-2018:

Τρίτη

1-5-2018

ΑΡΓΙΑ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Παπακώστα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη

2-5-2018

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα ΜΠΕΛΛΟΥ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Πέμπτη

3-5-2018

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-Τζάλλας- ΣιαφάκαΛΑΓΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Σιαφάκα
 Μονομελή Αυτόφωρα

Τζάλλας

Παρασκευή

4-5-2018

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Σκανδάλου ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Σκανδάλου
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

5-5-2018

Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Παπακώστα
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Δευτέρα

7-5-2018

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ-ΜΟΔ

Υπηρεσία Προέδρου

Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-ΟρφανίδουΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

Λυμπεροπούλου

Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Ορφανίδου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

 8-5-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΑλπέντζουΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Παπακώστα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Αλπέντζου

Τετάρτη

9-5-2018

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-ΠαπακώσταΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Παπακώστα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Πέμπτη

10-5-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία) Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα-ΟρφανίδουΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα
 Μονομελή Αυτόφωρα

Τζάλλας

Παρασκευή

11-5-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΤζάλλαςΓΕΝΝΑΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Κιτσάκη
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Σάββατο

12-5-2018

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Κιτσάκη
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

14-5-2018

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Παπακώστα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

15-5-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΟρφανίδουΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Κιτσάκη

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη

16-5-2018

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Τζάλλας-ΚιτσάκηΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Κιτσάκη
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Πέμπτη

17-5-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό)

Αλπέντζου- Τζάλλας-Σιαφάκα

Όλοι οι Γραματείς

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Παρασκευή

18-5-2018

Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

19-5-2018

Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Κιτσάκη
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Δευτέρα

21-5-2018

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σιάμου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Λυμπεροπούλου

Τρίτη

22-5-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΣιαφάκαΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Κιτσάκη

 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Τετάρτη

23-5-2018

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-ΣιάμουΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Πέμπτη

24-5-2018

Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Αλπέντζου

Παρασκευή

25-5-2018

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Σάββατο

26-5-2018

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Δευτέρα

28-5-2018

ΑΡΓΙΑ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

29-5-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΟρφανίδουΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Τετάρτη

30-5-2018

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Λυμπεροπούλου

Πέμπτη

31-5-2018

Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 10.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

Γραμματείς αυτοφώρων:   1-5-2018 έως 5-5-2018     ΡΗΜΑΓΜΟΣ

και ενδίκων μέσων              7-5-2018 έως12-5-2018   ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

 14-5-2018 έως 19-5-2018   ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

21-5-2018 έως 26-5-2018   ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

28-5-2018 έως 31-5-2018   ΡΗΜΑΓΜΟΣ

                                    26Απριλίου 2018

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου 

                                                Ελένη Λυμπεροπούλου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός:  30/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2 του Ν. 3472/2006 και β) Την από 23-2018 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου:

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-05-2018ΕΩΣ ΚΑΙ31-05-2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1) Για τη δικάσιμο της 04-05-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Ελένη Παπακώστα. 

2) Για τη δικάσιμο της 07-05-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την  Ειρηνοδίκη Βασιλική Κιτσάκη.  

3) Για τη δικάσιμο της 11-05-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την  Ειρηνοδίκη Ελευθερία Αναγνωστοπούλου.

4) Για τη δικάσιμο της 14-05-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Ελένη Παπακώστα.

5) Για τη δικάσιμο της 21-05-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Θεοδώρα Σιάμου.

6) Για τη δικάσιμο της 25-05-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις Ειρηνοδίκες Θεοδώρα Σιάμου, Ελευθερία Αναγνωστοπούλου και Βασιλική Κιτσάκη.

Ειρηνοδίκης  Υπηρεσίας  (στο Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου)

1-5-2018 έως και 6-5-2018  Ελένη Παπακώστα

7-5-2018  Βασιλική Κιτσάκη

8-5-2018  έως και 10-5-2018  Ελένη Παπακώστα

11-5-2018  Ελευθερία Αναγνωστοπούλου

12-5-2018 έως και 13-5-2018  Βασιλική Κιτσάκη 

14-5-2018  Ελένη Παπακώστα

15-5-2018 έως και 20-5-2018  Βασιλική Κιτσάκη 

21-5-2018  Θεοδώρα Σιάμου

22-5-2018  Βασιλική Κιτσάκη

23-5-2018 έως και 31-5-2018  Θεοδώρα Σιάμου

                                         Μεσολόγγι 26 Απριλίου 2018

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου 

                                                      Ελένη Λυμπεροπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός:  31/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2 του Ν. 3472/2006 και β) Την από 23-4-2018 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου:

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-05-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-05-2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ :

1) Για τη δικάσιμο της 04-05-2018 προανάκριση την Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα
Κιούση.

2)Για τη δικάσιμο της 07-05-2018 εκδίκαση πταισμάτων την Πταισματοδίκη

Αγγελική Σκανδάλου. 

3)Για τη δικάσιμο της 08-05-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την

Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα Κιούση.

4)Για τη δικάσιμο της 11-05-2018 προανάκριση την Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα

Κιούση.

5)Για τη δικάσιμο της 15-05-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την

Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα Κιούση.

6) Για τη δικάσιμο της 18-05-2018 προανάκριση την Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα

Κιούση.

7) Για τη δικάσιμο της 25-05-2018 προανάκριση την Πταισματοδίκη Αγγελική

Σκανδάλου. 

Ειρηνοδίκης  Υπηρεσίας

01-05-2018 έως και 06-05-2018  Αλεξάνδρα Κιούση.

07-05-2018 Αγγελική Σκανδάλου.

08-05-2018 έως και 20-05-2018 Αλεξάνδρα Κιούση.

21-05-2018 Θεοδώρα Σιάμου

22-05-2018Βασιλική Κιτσάκη

23-5-2018 έως και 24-5-2018  Θεοδώρα Σιάμου

25-05-2018 Αγγελική Σκανδάλου.

26-05-2018 έως και 31-05-2018Θεοδώρα Σιάμου

                             Μεσολόγγι 26 Απριλίου 2018

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου 

                                             Ελένη Λυμπεροπούλου

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 24 επισκέπτες και κανένα μέλος