Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 116/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Α εδ. γ' δ' και ε' και 2 και 8 του Ν. 4938/2022, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-11-2022 έως 30-11-2022

Τρίτη

1-11-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πετροπούλου   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Ειρηνοδίκης

Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Τετάρτη

2-11-2022

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σκανδάλου ΑΓΓΕΛΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σκανδάλου

Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Πέμπτη

3-11-2022

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Καπετανοπούλου-Τζάλλας-Ορφανίδου-Σερεμέτη   ΛΑΓΙΟΣ
Ασφαλιστικά Μέτρα -Υπηρεσία Προέδρου Καπετανοπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Καπετανοπούλου-Ορφανίδου-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Παρασκευή

4-11-2022

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (ΕΦΕΣΕΩΝ) Καπετανοπούλου-Πετροπούλου (κωλύματα Ορφανίδου)-Σερεμέτη ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Καπετανοπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Καπετανοπούλου-Πετροπούλου-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Σάββατο

5-11-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Αποστόλου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

7-11-2022

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ ΚΑΙ ΜΟΔ Καπετανοπούλου-Ορφανίδου-Πετροπούλου ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Καπετανοπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Καπετανοπούλου-Ορφανίδου-Πετροπούλου

Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Τρίτη

8-11-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σερεμέτη ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Υπηρεσία Προέδρου Καπετανοπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Καπετανοπούλου-Ορφανίδου-Σερεμέτη

Μονομελή Αυτόφωρα

Σερεμέτη

Τετάρτη

9-11-2022

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σερεμέτη ΑΓΓΕΛΗ
Υπηρεσία Προέδρου Καπετανοπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Πέμπτη

10-11-2022

   
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία) Τζάλλας-Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σερεμέτη ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Παρασκευή

11-11-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πετροπούλου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Κιτσάκη
Μονομελή   αυτόφωρα Πετροπούλου

Σάββατο

12-11-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Δεληγιάννη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

14-11-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σκανδάλου

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

15-11-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Υπηρεσία Προέδρου Καπετανοπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Καπετανοπούλου-Ορφανίδου-Σκανδάλου

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη

16-11-2022

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Καπετανοπούλου-Ορφανίδου-Σερεμέτη ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Καπετανοπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Καπετανοπούλου-Ορφανίδου-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Πέμπτη

17-11-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό) Τζάλλας-Ορφανίδου-Σερεμέτη ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σερεμέτη
Μονομελή αυτόφωρα Ορφανίδου

Παρασκευή

18-11-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Πετροπούλου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Σάββατο

19-11-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

21-11-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Πετροπούλου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Τρίτη

22-11-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σερεμέτη ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Πετροπούλου-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Σερεμέτη

Τετάρτη

23-11-2022

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σερεμέτη ΑΓΓΕΛΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Πέμπτη

24-11-2022

              
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Παρασκευή

25-11-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζαλλας-Πετροπούλου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Σάββατο

26-11-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Πετροπούλου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Δευτέρα

28-11-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Πετροπούλου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Τρίτη

29-11-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Τετάρτη  

30-11-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Καπετανοπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Καπετανοπούλου-Πετροπούλου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων μετά το πέρας του Πολυμελούς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ: 1-11-2022 έως 5-11-2022    ΑΓΓΕΛΗ

                                              7-11-2022 έως 12-11-2022 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                        14-11-2022 έως 19-11-2022  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

                                           21-11-2022 έως 26-11-2022 ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                                           28-11-2022 έως 30-11-2022 ΑΓΓΕΛΗ

Μεσολόγγι 25 Οκτωβρίου 2022

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

                                                   Ευαγγελία Καπετανοπούλου

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 10 επισκέπτες και κανένα μέλος