Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ     47/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Α εδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-6-2017 έως 30-6-2017:

Πέμπτη

1-6-2017

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-Τζάλλας- Σιαφάκα-Ορφανίδου-Λασκαρίδης  ΛΑΓΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Λασκαρίδης
 Μονομελή Αυτόφωρα

Λασκαρίδης

Παρασκευή

2-6-2017

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Λασκαρίδης             ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Λασκαρίδης
 Μονομελή Αυτόφωρα Λασκαρίδης

Σάββατο

3-6-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Λασκαρίδης
 Μονομελή Αυτόφωρα Λασκαρίδης

Δευτέρα

5-6-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Κιτσάκη

 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Τρίτη

 6-6-2017

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λασκαρίδης        ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης

 Μονομελή Αυτόφωρα

Λασκαρίδης

Τετάρτη

7-6-2017

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Τζάλλας-Λασκαρίδης
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου            ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Λασκαρίδης

 Μονομελή Αυτόφωρα

Λασκαρίδης

Πέμπτη

8-6-2017

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία) Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα-Λασκαρίδης      ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Λασκαρίδης
 Μονομελή Αυτόφωρα

Λασκαρίδης

Παρασκευή

9-6-2017

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Τζάλλας                    ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Σκανδάλου
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Σάββατο

10-6-2017

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σκανδάλου
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

12-6-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Σκανδάλου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Αλπέντζου

Τρίτη

13-6-2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σιαφάκα              ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Λασκαρίδης

 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Τετάρτη

14-6-2017

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης        ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης
 Μονομελή Αυτόφωρα Λασκαρίδης

Πέμπτη

15-6-2017

   
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό) Αλπέντζου- Τζάλλας-Σιαφάκα – Λασκαρίδης       ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Λασκαρίδης
 Μονομελή Αυτόφωρα Λασκαρίδης

Παρασκευή

16-6-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σιάμου
Μονομελή  αυτόφωρα Ορφανίδου

Σάββατο

17-6-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Δευτέρα

19-6-2017

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ ΚΑΙ ΜΟΔ Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-Σιαφάκα ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-Σιαφάκα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Τρίτη

20-6-2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Τζάλλας              ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σκανδάλου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Τζάλλας

Τετάρτη

21-6-2017

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Σιαφάκα-Σιάμου ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Πέμπτη

22-6-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Λασκαρίδης
Μονομελή αυτόφωρα Λασκαρίδης

Παρασκευή

23-6-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Σάββατο

24-6-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Σιαφάκα-Λασκαρίδης
 Μονομελή Αυτόφωρα Λασκαρίδης

Δευτέρα

26-6-2017

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Παπακώστα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Αλπέντζου

Τρίτη

27-6-2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λασκαρίδης          ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Λασκαρίδης
 Μονομελή Αυτόφωρα

Λασκαρίδης

  ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου - Τζάλλας- Σκανδάλου              ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Τετάρτη Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
28-6-2017 Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Σκανδάλου
   Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Πέμπτη

29-6-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σκανδάλου
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Παρασκευή

30-6-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου
     

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 10.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ: 1-6-2017 Έως 3-6-2017 ΡΗΜΑΓΜΟΣ

                                                 5-6-2017 Έως 10-6-2017 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                                12-6-2017 Έως 17-6-2017 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

                                                19-6-2017 Έως 24-6-2017 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                                21-6-2017 ΚΑΙ 30-6-2017  ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                                     29 Μαΐου 2017

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου 

                                      Ελένη Λυμπεροπούλου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                     

Αριθμός:  48/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2 του Ν. 3472/2006 και β) Την από 26-5-2017 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου:

Ο Ρ Ι Ζ Ω

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-06-2017ΕΩΣ ΚΑΙ30-06-2017

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  :

1) Για τη δικάσιμο της 02-06-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη   Βασιλική Κιτσάκη.

2) Για τη δικάσιμο της 09-06-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Ελένη Παπακώστα.

3) Για τη δικάσιμο της 12-06-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Βασιλική Κιτσάκη.

4) Για τη δικάσιμο της 19-06-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη  Θεοδώρα Σιάμου.

5) Για τη δικάσιμο της 23-06-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις Ειρηνοδίκες Ελένη Παπακώστα, Θεοδώρα Σιάμου, & Βασιλική Κιτσάκη.

6) Για τη δικάσιμο της 26-06-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις Ειρηνοδίκες Ελένη Παπακώστα, Αλεξάνδρα Κιούση, Θεοδώρα Σιάμου, Σουμέλα Ασβεστοπούλου & Βασιλική Κιτσάκη

Ειρηνοδίκης  Υπηρεσίας  (στο Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου)

01-06-2017 έως και 08-06-2017 Βασιλική Κιτσάκη.

09-06-2017 έως και 11-06-2017 Ελένη Παπακώστα.

12-06-2017  Βασιλική Κιτσάκη.

13-06-2017 έως και 22-06-2017 Θεοδώρα Σιάμου. 

23-06-2017 έως και 30-06-2017 Ελένη Παπακώστα.

 

                                                 29 Μαΐου 2017

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου 

                                 Ελένη Λυμπεροπούλου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                     

Αριθμός: 49/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2 του Ν. 3472/2006 και β) Την από 26-5-2017 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου:

Ο Ρ Ι Ζ Ω

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-06-2017ΕΩΣ ΚΑΙ30-06-2017

Β. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ :

1) Για τη δικάσιμο της 06-06-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη  Αλεξάνδρα Κιούση.    

2) Για τη δικάσιμο της 09-06-2017 προανάκριση την Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα Κιούση.

3) Για τη δικάσιμο της 12-06-2017 Πταισματοδικείου Ναυπάκτου την Ειρηνοδίκη  Σουμέλα Ασβεστοπούλου 

4) Για τη δικάσιμο της 13-06-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη  Σουμέλα Ασβεστοπούλου .      

5) Για τη δικάσιμο της 16-06-2017 προανάκριση την Ειρηνοδίκη Σουμέλα Ασβεστοπούλου. 

6) Για τη δικάσιμο της 20-06-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις Ειρηνοδίκες Αλεξάνδρα Κιούση  & Σουμέλα Ασβεστοπούλου. 

7) Για τη δικάσιμο της 23-06-2017 προανάκριση την Αλεξάνδρα Κιούση.

8) Για τη δικάσιμο της 30-06-2017 προανάκριση την Ειρηνοδίκη Σουμέλα Ασβεστοπούλου.

Ειρηνοδίκης  Υπηρεσίας (στο Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου)

01-06-2017 έως και 09-06-2017 Αλεξάνδρα Κιούση

10-06-2017 έως και 18-06-2017 Σουμέλα Ασβεστοπούλου

19-06-2017 έως και 24-06-2017 Αλεξάνδρα Κιούση

25-06-2017 έως και 30-06-2017 Σουμέλα Ασβεστοπούλου

 

                                                 29 Μαΐου 2017

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου 

                                                      Ελένη Λυμπεροπούλου

ΙI.  ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΕΣ

 Α. ΓΙΑ ΤΟ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

01-06-2017 έως και 08-06-2017 Βασιλική Κιτσάκη.

9-06-2017 έως και 12-06-2017 Αγγελική Σκανδάλου.

13-06-2017 έως και 18-05-2017 Θεοδώρα Σιάμου.

19-06-2017 έως και 20-06-2017 Αγγελική Σκανδάλου.

21-06-2017   Βασιλική Κιτσάκη.

22-06-2017 έως και 23-06-2017 Αγγελική Σκανδάλου.

24-06-2017 έως και 28-06-2017 Ελένη Παπακώστα.

29-06-2017 έως και 30-06-2017 Αγγελική Σκανδάλου.

Β. ΓΙΑ ΤΟ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

01-06-2017 έως και 09-06-2017 Αλεξάνδρα Κιούση

10-06-2017 έως και 18-06-2017 Σουμέλα Ασβεστοπούλου

19-06-2017 έως και 24-06-2017 Αλεξάνδρα Κιούση

25-06-2017 έως και 30-06-2017 Σουμέλα Ασβεστοπούλου

--------------------------------------------------

                                                 29 Μαΐου 2017

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου 

                                 Ελένη Λυμπεροπούλου

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 23 επισκέπτες και κανένα μέλος