Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ    40/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Αεδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-6-2018 έως 30-6-2018:

Παρασκευή

1-6-2018

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-ΚιτσάκηΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Κιτσάκη
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

2-6-2018

Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Κιτσάκη
 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Δευτέρα

4-6-2018

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ ΚΑΙ ΜΟΔ Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-ΣιαφάκαΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-Σιαφάκα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Τρίτη

 5-6-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΤζάλλαςΔΙΟΝΑΤΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Σιαφάκα-Κιτσάκη

 Μονομελή Αυτόφωρα

Τζάλλας

Τετάρτη

6-6-2018

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Τζάλλας-ΣκανδάλουΠ.ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Σκανδάλου
 Μονομελή Αυτόφωρα Αλπέντζου

Πέμπτη

7-6-2018

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-Τζάλλας-ΣιαφάκαΛΑΓΙΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Σιαφάκα
 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Παρασκευή

8-6-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΟρφανίδουΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Κιτσάκη
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Σάββατο

9-6-2018

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Κιτσάκη
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

11-6-2018

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Κιτσάκη

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

12-6-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΑλπέντζουΜΠΙΣΜΠΙΚΗ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Παπακώστα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Αλπέντζου

Τετάρτη

13-6-2018

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-ΠαπακώσταΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Παπακώστα
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Πέμπτη

14-6-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία) Αλπέντζου – Τζάλλας – Σιαφάκα – Ορφανίδουόλοι οι Γραμματείς
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Παρασκευή

15-6-2018

Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Παπακώστα
Μονομελή  αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

16-6-2018

Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Παπακώστα
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

18-6-2018

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Παπακώστα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

19-6-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΣιαφάκαΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Παπακώστα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Τετάρτη

20-6-2018

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Σιαφάκα-ΟρφανίδουΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Ορφανίδου
 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Πέμπτη

21-6-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό)

Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα

Όλοι οι Γραμματείς

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Σιαφάκα
Μονομελή αυτόφωρα Τζάλλας

Παρασκευή

22-6-2018

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Σάββατο

23-6-2018

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Δευτέρα

25-6-2018

Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σιάμου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Αλπέντζου

Τρίτη

26-6-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΟρφανίδουΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Τζάλλας- ΣιάμουΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
27-6-2018 Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Πέμπτη

28-6-2018

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Παρασκευή

29-6-2018

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Σάββατο Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
30-6-2018 Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Σιάμου
Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 10.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

Γραμματείς αυτοφώρων:              1-6-2018 έως 2-6-2018     ΡΗΜΑΓΜΟΣ

και ενδίκων μέσων              4-6-2018 έως 9-6-2018   ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

 11-6-2018 έως 16-6-2018   ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

18-6-2018 έως 23-6-2018   ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

25-5-2018 έως 30-6-2018   ΡΗΜΑΓΜΟΣ

Μεσολόγγι 29 Μαΐου 2018

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

Ελένη Λυμπεροπούλου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός:  41/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2 του Ν. 3472/2006 και β) Την από 22-5-2018 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου:

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-06-2018ΕΩΣ ΚΑΙ30-06-2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1) Για τη δικάσιμο της 04-06-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Θεοδώρα Σιάμου.  

2) Για τη δικάσιμο της 08-06-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την  Ειρηνοδίκη Βασιλική Κιτσάκη.  

3) Για τη δικάσιμο της 15-06-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την  Ειρηνοδίκη Ελένη Παπακώστα.

4) Για τη δικάσιμο της 18-06-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις Ειρηνοδίκες Ελένη Παπακώστα, Αλεξάνδρα Κιούση, Θεοδώρα Σιάμου, Ελευθερία Αναγνωστοπούλου και Βασιλική Κιτσάκη

5) Για τη δικάσιμο της 22-06-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις Ειρηνοδίκες Ελένη Παπακώστα, Αλεξάνδρα Κιούση, Θεοδώρα Σιάμου, Ελευθερία Αναγνωστοπούλου και Βασιλική Κιτσάκη

Ειρηνοδίκης  Υπηρεσίας  (στο Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου)

1-6-2018 έως και 3-6-2018  Βασιλική Κιτσάκη

4-6-2018  Θεοδώρα Σιάμου

5-6-2018  έως και 11-6-2018  Βασιλική Κιτσάκη

12-6-2018  έως και 21-6-2018  Ελένη Παπακώστα. 

22-6-2018  έως και 30-6-2018 Θεοδώρα Σιάμου

Μεσολόγγι 29 Μαΐου 2018

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου 

 

                                                   Ελένη Λυμπεροπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός:   42/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2 του Ν. 3472/2006 και β) Την από 22-5-2018 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου:

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-06-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-06-2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ :

1) Για τη δικάσιμο της 01-06-2018 προανάκριση την Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα 
     Κιούση.

2)  Για τη δικάσιμο της 05-06-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την            

     Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα Κιούση.

3) Για τη δικάσιμο της 08-06-2018 προανάκριση την Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα 
     Κιούση.

4) Για τη δικάσιμο της 12-06-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις       Ειρηνοδίκες Αλεξάνδρα  Κιούση και Θεοδώρα Σιάμου.

5) Για τη δικάσιμο της 15-06-2018 προανάκριση την Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα 
 Κιούση.

6)  Για τη δικάσιμο της 18-06-2018 εκδίκαση πταισμάτων την Πταισματοδίκη    

     Αγγελική Σκανδάλου. 

7) Για τη δικάσιμο της 19-06-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις      Ειρηνοδίκες Ελένη Παπακώστα, Αλεξάνδρα  Κιούση, Θεοδώρα Σιάμου και Βασιλική Κιτσάκη.

8)  Για τη δικάσιμο της 22-06-2018 προανάκριση την Πταισματοδίκη Αγγελική      

     Σκανδάλου. 

9)  Για τη δικάσιμο της 29-06-2018 προανάκριση την Πταισματοδίκη Αγγελική        

      Σκανδάλου. 

Ειρηνοδίκης  Υπηρεσίας Ναυπάκτου

01-06-2018 έως και 17-06-2018  Αλεξάνδρα Κιούση.

18-06-2018 Αγγελική Σκανδάλου

19-06-2018 έως και 20-06-2018 Αλεξάνδρα Κιούση.

21-06-2018  Ελένη Παπακώστα

22-06-2018 Αγγελική Σκανδάλου. 

23-06-2018 έως και 28-06-2018 Θεοδώρα Σιάμου

29-06-2018 Αγγελική Σκανδάλου. 

30-06-2018 Θεοδώρα Σιάμου

                            Μεσολόγγι  29 Μαΐου 2018

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου 

                                       Ελένη Λυμπεροπούλου

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 77 επισκέπτες και κανένα μέλος