Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ     149/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Αεδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 01-12-2017 έως 22-12-2017:

Παρασκευή

1- 12-2017

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-ΣιάμουΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

2- 12-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Παπακώστα
 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Δευτέρα

4- 12-2017

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ ΚΑΙ ΜΟΔ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-ΟρφανίδουΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Ορφανίδου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

 5- 12-2017

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σιαφάκα     ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Κιτσάκη

 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Τετάρτη

6- 12-2017

 

 

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Τζάλλας-Κιτσάκη ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Κιτσάκη
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Πέμπτη

7-12-2017

 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-Τζάλλας-ΣιαφάκαΛΑΓΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Σιαφάκα
 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Παρασκευή

8- 12-2017

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΤζάλλαςΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Παπακώστα
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Σάββατο

9 - 12-2017

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Παπακώστα
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

11- 12-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Τρίτη

12- 12-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σκανδάλου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Τζάλλας

Τετάρτη

13- 12-2017

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Τζάλλας-ΟρφανίδουΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Ορφανίδου
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Πέμπτη

14- 12-2017

   
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική– Εκουσία) Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα-Ορφανίδου,   όλοι οι Γραμματείς
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Παρασκευή

15- 12-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Σκανδάλου
Μονομελή  αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

16- 12-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Σκανδάλου
 Μονομελή Αυτόφωρα Αλπέντζου

Δευτέρα

18- 12-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Σιαφάκα-Σκανδάλου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Τρίτη

19- 12-2017

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Τζάλλας

Τετάρτη

20- 12-2017

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου
   

Πέμπτη

21- 12-2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό) Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα, όλοι οι Γραμματείς
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα
Μονομελή αυτόφωρα Αλπέντζου

Παρασκευή

22- 12-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 10.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ: 1-12-2017 έως 2-12-2017 ΡΗΜΑΓΜΟΣ

                                                   4-12-2017 έως 9-12-2017 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                                   11-11-2017 έως 16-12-2017 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                                   17-12-2017 έως 22-12-2017 ΡΗΜΑΓΜΟΣ

Μεσολόγγι 28 Νοεμβρίου 2017

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός:  150/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και

Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2

του Ν. 3472/2006 και β) Την από 25-11-2017 αναφορά του Γραμματέα του

Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου:

Ο Ρ Ι Ζ Ω

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-12-2017ΕΩΣ ΚΑΙ22-12-2017

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1) Για τη δικάσιμο της 4-12-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Βασιλική Κιτσάκη.

2) Για τη δικάσιμο της 8-12-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη   Ελένη Παπακώστα.

3) Για τη δικάσιμο της 11-12-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Θεοδώρα Σιάμου.

4) Για τη δικάσιμο της 15-12-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις  Ειρηνοδίκες Ελένη Παπακώστα και Βασιλική Κιτσάκη.

Ειρηνοδίκης  Υπηρεσίας  (στο Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου)

1-12-2017 Θεοδώρα Σιάμου

2-12-2017 έως 3-12-2017 Ελένη Παπακώστα

4-12-2017 έως 7-12-2017 Βασιλική Κιτσάκη.

8-12-2017 έως 10-12-2017 Ελένη Παπακώστα

11-12-2017 Θεοδώρα Σιάμου

12-12-2017 Ελένη Παπακώστα

13-12-2017 έως 14-12-2017 Βασιλική Κιτσάκη

15-12-2017 έως 17-12-2017 ΣουμέλαΑσβεστοπούλου

18-12-2017 Βασιλική Κιτσάκη

19-12-2017 έως 22-12-2017 Θεοδώρα Σιάμου

Μεσολόγγι 28 Νοεμβρίου 2017

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

Ελένη Λυμπεροπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός:  151 /2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και

Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2

του Ν. 3472/2006 και β) Την από 25-11-2017 αναφορά του Γραμματέα του

Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου:

Ο Ρ Ι Ζ Ω

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-12-2017ΕΩΣ ΚΑΙ22-12-2017

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ :

1) Για τη δικάσιμο της 01-12-2017 προανάκριση την Ειρηνοδίκη ΣουμέλαΑσβεστοπούλου.

2) Για τη δικάσιμο της 05-12-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη  Αλεξάνδρα Κιούση.

3) Για τη δικάσιμο της 08-12-2017 προανάκριση την Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα Κιούση.

4) Για τη δικάσιμο της 11-12-2017 πταισματοδικείου Ναυπάκτου την Ειρηνοδίκη  Αλεξάνδρα Κιούση.

5) Για τη δικάσιμο της 12-12-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη ΣουμέλαΑσβεστοπούλου.

6) Για τη δικάσιμο της 15-12-2017 προανάκριση την Ειρηνοδίκη ΣουμέλαΑσβεστοπούλου.

Ειρηνοδίκης  Υπηρεσίας (στο Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου)

01-12-2017ΣουμέλαΑσβεστοπούλου.

02-12-2017 έως και 05-12-2017 Αλεξάνδρα Κιούση.

06-12-2017 έως και 07-12-2017ΣουμέλαΑσβεστοπούλου.

08-12-2017 έως και 11-12-2017 Αλεξάνδρα Κιούση.

12-12-2017 έως και 19-12-2017ΣουμέλαΑσβεστοπούλου.

20-12-2017 έως και 22-12-2017 Αλεξάνδρα Κιούση.

Μεσολόγγι 28 Νοεμβρίου 2017

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

Ελένη Λυμπεροπούλου

 

 

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 32 επισκέπτες και κανένα μέλος