Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

                               

ΑΡΙΘΜΟΣ  69/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α’ β’ και γ’ , 5 παρ. 1Α  εδ. γ’ δ’ και ε΄ και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ’ α και 7 του Ν. 1756/88 ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ’ αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-7-2017 Έως 15-9-2017:

Α’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2017

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Ημερομηνία      Δικαστήριο            Σύνθεση           Γραμματέας

4-7-2017Μονομελές Πλημ/κειο:   Τζάλλας                     Ζαχαρόπουλος             

5-7-2017Τριμελές Πλημ/κειο: Λυμπεροπούλου –Τζάλλας – Ορφανίδου Διαμάντης              

6-7-2017 Πολιτικές υποθέσεις – Ασφαλιστικά: Λυμπεροπούλου-Τζάλλας- Ορφανίδου

                                                                         Γραμματείς πολιτικού τμήματος

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ

Σάββατο 1-7-2017   Τζάλλας-Ορφανίδου-Παπακώστα          Φουρφουρή

Δευτέρα 3-7-2017   Τζάλλας-Ορφανίδου-Παπακώστα               Ζαχαρόπουλος                      

Τρίτη 4-7-2017   Τζάλλας-Ορφανίδου-Παπακώστα                    Ζαχαρόπουλος             

Τετάρτη 5-7-2017   Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Ορφανίδου        Ζαχαρόπουλος

Πέμπτη 6-7-2017   Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Ορφανίδου         Ζαχαρόπουλος

Παρασκευή 7-7-2017  Τζάλλας-Ορφανίδου-Παπακώστα           Ζαχαρόπουλος

Σάββατο 8-7-2017   Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Παπακώστα Διαμάντης

Δευτέρα 10-7-2017   Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Παπακώστα   Διαμάντης

Τρίτη 11-7-2017   Τζάλλας– Σιαφάκα – Παπακώστα                     Διαμάντης

Τετάρτη 12-7-2017    Λυμπεροπούλου–Σιαφάκα–Παπακώστα     Διαμάντης

Πέμπτη 13-7-2017   Τζάλλας–Σιαφάκα–Παπακώστα                  Διαμάντης

Παρασκευή 14-7-2017  Τζάλλας – Σιαφάκα – Σκανδάλου           Διαμάντης

Σάββατο 15-7-2017   Τζάλλας – Σιαφάκα –Σκανδάλου            Διαμάντης

Δευτέρα 17-7-2017  Λυμπεροπούλου –Σιαφάκα – Σκανδάλου    Φουρφουρή

Τρίτη 18-7-2017  Τζάλλας – Σιαφάκα – Σκανδάλου                     Φουρφουρή

Τετάρτη 19-7-2017  Λυμπεροπούλου –Τζάλλας – Σκανδάλου     Φουρφουρή

Πέμπτη 20-7-2017   Τζάλλας – Σιαφάκα – Σκανδάλου                 Φουρφουρή

Παρασκευή 21-7-2017 Τζάλλας – Σιαφάκα – Σκανδάλου             Φουρφουρή

Σάββατο 22-7-2016  Λυμπεροπούλου –Σιαφάκα – Σκανδάλου  Φουρφουρή

Δευτέρα 24-7-2017  Λυμπεροπούλου – Τζάλλας – Σκανδάλου    Ρημαγμός

Τρίτη 25-7-2017  Τζάλλας – Σιαφάκα – Σκανδάλου                      Ρημαγμός

Τετάρτη 26-7-2017 Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Σκανδάλου     Ρημαγμός

Πέμπτη 27-7-2017 Τζάλλας – Σιαφάκα –Ασβεστοπούλου            Ρημαγμός     

Παρασκευή 28-7-2017 Τζάλλας –Σιαφάκα – Ασβεστοπούλου      Ρημαγμός

Σάββατο 29-7-2017 Τζάλλας  – Σιαφάκα – Ασβεστοπούλου   Ρημαγμός

Δευτέρα 31-7-2017 Τζάλλας  – Σιαφάκα – Ασβεστοπούλου         Ζαχαρόπουλος

Τρίτη 1-8-2017 Λυμπεροπούλου  – Τζάλλας – Ασβεστοπούλου   Ζαχαρόπουλος

Τετάρτη 2-8-2017 Τζάλλας – Σιαφάκα – Ασβεστοπούλου             Ζαχαρόπουλος

Πέμπτη 3-8-2017 Λυμπεροπούλου – Σιαφάκα – Ασβεστοπούλου Ζαχαρόπουλος

Παρασκευή 4-8-2017 Τζάλλας  – Σιαφάκα – Ασβεστοπούλου       Ζαχαρόπουλος

Σάββατο 5-8-2017 Τζάλλας  – Σιαφάκα – Ασβεστοπούλου      Φουρφουρή 

Δευτέρα 7-8-2017 Τζάλλας – Σιαφάκα- Ασβεστοπούλου               Φουρφουρή

Ο νεώτερος Πρωτοδίκης της σύνθεσης του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημ/κείου θα κάνει και τα αυτόφωρα του Μονομελούς Πλημ/κείου, πλην α) των κάτωθι ημερών που τα αυτόφωρα του Μονομελούς Πλημ/κείου θα κάνει η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ελένη Λυμπεροπούλου: 12-7-2017, 19-7-2017, 26-7-2017 και 3-8-2017 και β) των κάτωθι ημερών που τα αυτόφωρα του Μονομελούς Πλημ/κείου θα κάνει ο Πρωτοδίκης Γεώργιος Τζάλλας: 4-7-2017, 7-7-2017, 13-7-2017, 18-7-2017, 28-7-2017 και 4-8-2017.

Καθήκοντα ανακριτή για το χρονικό διάστημα από 1-7-2017 έως και 10-7-2017 θα εκτελεί η Πρωτοδίκης Αλεξάνδρα Ορφανίδου, ενώ για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από 11-7-2017 έως και 7-8-2017 καθήκοντα ανακριτή θα εκτελεί η Πρωτοδίκης Αθηνά Σιαφάκα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

            Ο Πρόεδρος της σύνθεσης του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημ/κείου, πλην α) των κάτωθι ημερών που χρέη Προέδρου Υπηρεσίας θα κάνει η Πρωτοδίκης Αλεξάνδρα Ορφανίδου: 4-10-2017 και 10-10-2017 και β) των κάτωθι ημερών που χρέη Προέδρου Υπηρεσίας θα κάνει η Πρωτοδίκης Αθηνά Σιαφάκα: 14-7-2017, 17-7-2017, 21-7-2017, 25-7-2017, 29-7-2017, 31-7-2017, 2-8-2017, 5-8-2017 και 7-8-2017.

Β’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2017

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Ημερομηνία      Δικαστήριο             Σύνθεση           Γραμματέας

5-9-2017 Μονομελές Πλημ/κειο     Λασκαρίδης                              Φουρφουρή

6-9-2017 Τριμελές Πλημ/κειο    Αλπέντζου-Σιαφάκα-Λασκαρίδης  Γερογιάννη

7-9-2017 Πολιτικές υποθέσεις – Ασφαλιστικά: Αλπέντζου-Σιαφάκα-Λασκαρίδης

                                                                         Γραμματείς Πολιτικού Τμήματος                                                    

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ

Τρίτη 8-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης                       Φουρφουρή

Τετάρτη 9-8-2017  Αλπέντζου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης                  Φουρφουρή   

Πέμπτη 10-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης                 Φουρφουρή            

Παρασκευή 11-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σιάμου                   Φουρφουρή

Σάββατο 12-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σιάμου                   Φουρφουρή

Δευτέρα 14-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σιάμου                         Ρημαγμός

Τρίτη 15-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σιάμου                         Ρημαγμός

Τετάρτη 16-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σιάμου                          Ρημαγμός

Πέμπτη 17-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης                  Ρημαγμός

Παρασκευή 18-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης            Ρημαγμός

Σάββατο 19-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης           Ρημαγμός

Δευτέρα 21-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σιάμου                         Διαμάντης

Τρίτη 22-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Κιούση                             Διαμάντης

Τετάρτη 23-8-2017  Αλπέντζου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης                Διαμάντης

Πέμπτη 24-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης                  Διαμάντης

Παρασκευή 25-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης           Διαμάντης

Σάββατο 26-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Κιούση                 Διαμάντης

Δευτέρα 28-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Κιούση                      Ζαχαρόπουλος  

Τρίτη 29-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης                   Ζαχαρόπουλος

Τετάρτη 30-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης               Ζαχαρόπουλος

Πέμπτη 31-8-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Λασκαρίδης                Ζαχαρόπουλος

Παρασκευή 1-9-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Κιούση                    Ζαχαρόπουλος

Σάββατο 2-9-2017 Αλπέντζου-Ορφανίδου-Κιούση                    Ζαχαρόπουλος

Δευτέρα 4-9-2017 Αλπέντζου- Ορφανίδου – Λασκαρίδης              Φουρφουρή

Τρίτη 5-9-2017 Αλπέντζου –Ορφανίδου –Λασκαρίδης                   Φουρφουρή

Τετάρτη 6-9-2017 Αλπέντζου –Σιαφάκα –Λασκαρίδης                   Φουρφουρή

Πέμπτη 7-9-2017 Αλπέντζου –Σιαφάκα –Λασκαρίδης                    Φουρφουρή

Παρασκευή 8-9-2017 Αλπέντζου –Σιαφάκα –Λασκαρίδης              Φουρφουρή

Σάββατο 9-9-2017 Αλπέντζου –Σιαφάκα –Κιτσάκη                    Φουρφουρή

Δευτέρα 11-9-2017 Αλπέντζου-Σιαφάκα-Κιτσάκη                          Γερογιάννη

Τρίτη 12-9-2017  Αλπέντζου-Σιαφάκα-Κιτσάκη                             Γερογιάννη

Τετάρτη 13-9-2017 Αλπέντζου-Σιαφάκα-Κιτσάκη                          Γερογιάννη

Πέμπτη 14-9-2017 Αλπέντζου-Σιαφάκα-Κιτσάκη                           Γερογιάννη

Παρασκευή 15-9-2017 Αλπέντζου-Σιαφάκα-Κιτσάκη                    Γερογιάννη

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και τα Σάββατα 26-8-2017 και 9-9-2017 η Πρωτοδίκης Κωνσταντούλα Αλπέντζου θα κάνει και τα αυτόφωρα του Μονομελούς Πλημ/κείου, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες τα αυτόφωρα του Μονομελούς Πλημ/κείου θα κάνει ο νεώτερος Πρωτοδίκης ή Πάρεδρος της σύνθεσης του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημ/κείου.

Καθήκοντα ανακριτή για το χρονικό διάστημα από 8-8-2017 έως 5-9-2017 θα εκτελεί η Πρωτοδίκης Αλεξάνδρα Ορφανίδου, ενώ για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από 6-9-2017 έως και 15-9-2017 καθήκοντα ανακριτή θα εκτελεί η Πρωτοδίκης Αθηνά Σιαφάκα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Καθήκοντα Προέδρου Υπηρεσίας θα εκτελεί η Προεδρεύουσα της σύνθεσης του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημ/κείου κάθε Τρίτη, Πέμπτη και τα Σάββατα 26-8-2017 και 9-9-2017. Τις υπόλοιπες ημέρες καθήκοντα Προέδρου Υπηρεσίας θα εκτελεί ο νεώτερος Πρωτοδίκης ή Πάρεδρος της σύνθεσης του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημ/κείου, πλην της 4.9.2017, όπου καθήκοντα Προέδρου Υπηρεσίας θα εκτελέσει η Πρωτοδίκης Αλεξάνδρα Ορφανίδου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ: Από 1-7-2017 έως 9-7-2017 και από 21-8-2017 η Δήμητρα Γερογιάννη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ: Από 28-8-2017 έως 3-9-2017 ο Χρήστος Διαμάντης

Το Αρχείο τις ημέρες που θα απουσιάζει σε άδεια η δικαστική επιμελήτρια Περσεφόνη Νικολάου θα εξυπηρετείτε από τους υπαλλήλους του Πολιτικού και Ποινικού Τμήματος, αντιστοίχως.

                        

26 Ιουνίου 2017

                                   Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου 

                                                 Ελένη Λυμπεροπούλου 

 

 

 

A’ TMHMA ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΙI.  ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ –ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

01-07-2017 έως και 13-07-2017: Ελένη Ασημάκη-Παπακώστα (τακτική) &  Αγγελική Σκανδάλου(αναπληρωματική).

14-07-2017 έως και 26-07-2017:  Αγγελική Σκανδάλου (τακτική) & Ελένη Ασημάκη-Παπακώστα (αναπληρωματική).

Β’ TMHMAΔΙΑΚΟΠΩΝ

  ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ –ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

27-07-2017 έως και 08-08-2017: Σουμέλα Ασβεστοπούλου (τακτική) & Θεοδώρα Σιάμου  (αναπληρωματική).

09-08-2017 έως και 21-08-2017: Θεοδώρα Σιάμου  (τακτική) &  Σουμέλα Ασβεστοπούλου (αναπληρωματική).

Γ’ TMHMAΔΙΑΚΟΠΩΝ

  ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ –ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

22-08-2017 έως και 03-09-2017: Αλεξάνδρα Κιούση (τακτική) & Βασιλική Κιτσάκη (αναπληρωματική).

04-09-2017 έως και 15-09-2017: Βασιλική Κιτσάκη  (τακτική) & Αλεξάνδρα Κιούση (αναπληρωματική).

Ι.Π. Μεσολογγίου 26 Ιουνίου 2017

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

Ελένη Λυμπεροπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                     

Αριθμός:   70/ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2 του Ν. 3472/2006, β) Την από 20-6-2017 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου και γ) την από 20-6-2017 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου:

Ο Ρ Ι Ζ Ω

Α’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝΑΠΟ 01-07-2017 ΕΩΣ  ΚΑΙ 26-07-2017

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

01-07-2017 έως και 13-07-2017: Ελένη Ασημάκη-Παπακώστα (τακτική) &  Αγγελική Σκανδάλου(αναπληρωματική).

14-07-2017 έως και 26-07-2017:  Αγγελική Σκανδάλου (τακτική) & Ελένη Ασημάκη-Παπακώστα (αναπληρωματική).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

11-07-2017: Αγγελική Σκανδάλου

19-07-2017: Αγγελική Σκανδάλου

Β’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

              ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΤΜΗΜΑΑΠΟ 27-07-2017 ΕΩΣ  ΚΑΙ  21-08-2017

                     

Ι.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ –ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

27-07-2017 έως και 08-08-2017: Σουμέλα Ασβεστοπούλου (τακτική) & Θεοδώρα Σιάμου  (αναπληρωματική).

09-08-2017 έως και 21-08-2017: Θεοδώρα Σιάμου  (τακτική) &  Σουμέλα Ασβεστοπούλου (αναπληρωματική).

Γ’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 ΓΙΑ ΤΟ Γ’ ΤΜΗΜΑΑΠΟ 22-08-2017 ΕΩΣ  ΚΑΙ 15-09-2017

                     

Ι.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ –ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

22-08-2017 έως και 03-09-2017: Αλεξάνδρα Κιούση (τακτική) & Βασιλική Κιτσάκη (αναπληρωματική).

04-09-2017 έως και 15-09-2017: Βασιλική Κιτσάκη  (τακτική) & Αλεξάνδρα Κιούση (αναπληρωματική).

Μεσολόγγι 26 Ιουνίου 2017

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

Ελένη Λυμπεροπούλου

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 66 επισκέπτες και κανένα μέλος