Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ   2/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Α εδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 7-1-2022 έως 31-1-2022:

Παρασκευή

7-1-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Κουτσιαύτη-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Σάββατο

8-1-2022

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Πετροπούλου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Δευτέρα

10-1-2022

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ – ΜΟΔ Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-ΚουτσιαύτηΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

11-1-2022

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πετροπούλου     ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Τετάρτη

12- 1-2022

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα

Μπακαλάρου

Πέμπτη

13-1-2022

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία) Τζάλλας-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Πετροπούλου-Μπακαλάρου ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - Υπηρεσία Προέδρου

Λυμπεροπούλου

Κουτσιαύτη

Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα

Κουτσιαύτη

Παρασκευή

14-1-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Μπακαλάρου ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Μπακλάρου
Μονομελή   αυτόφωρα Μπακαλάρου

Σάββατο

15-1-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Δευτέρα

17-1-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Δεληγιάννη
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Τρίτη

18-1-2022

   
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πετροπούλου ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Δεληγιάννη
Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Τετάρτη

19-1-2022

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα

Μπακλάρου

Πέμπτη

20-1-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό) Τζάλλας-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Παρασκευή

21-1-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας–Πετροπούλου-Δεληγιάννη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Σάββατο

22- 1-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Κουτσιαύτη-Πετροπούλου-Δεληγιάννη
Μονομελή Αυτόφωρα

Κουτσιαύτη

Δευτέρα

24-1-2022

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου
   

 

Τρίτη

25-1-2022

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Κουτσιαύτη   ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Κουτσιαύτη-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα

Κουτσιαύτη

Τετάρτη

26-1-2022

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου     ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα

Μπακαλάρου

Πέμπτη

27-1-2022

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου
   

Παρασκευή

28-1-2022

Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Κουτσιαύτη-Πετροπούλου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου
   

Σάββατο

29-1-2022

Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου
   

Δευτέρα

31-1-2022

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου
   

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 9.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΥΤΟΦΟΡΩΝ: 7-1-2022 Έως 8-1-2022      ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                                   10-1-2022 Έως 15-1-2022   ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

                                                   17-1-2022 Έως 22-1-2022   ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                                   24-1-2022 Έως 29-1-2022   ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                                   31-1-2022                                ΡΗΜΑΓΜΟΣ

                                              

                                                           Μεσολόγγι 3 Ιανουαρίου 2022

                                               Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

                                                           Ελένη Λυμπεροπούλου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ   19/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Α εδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-2-2022 έως 28-2-2022:

   Τρίτη

1-2-2022

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Κουτσιαύτη       ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Κουτσιαύτη

Τετάρτη

2-2-2022

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου     ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου

Μονομελή Αυτόφωρα

Μπακαλάρου

Πέμπτη

3-2-2022

 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη   ΛΑΓΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ- Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Παρασκευή

4-2-2022

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου   ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Σάββατο

5-2-2022

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Δευτέρα

7-2-2022

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ – ΜΟΔ Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Πετροπούλου ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Πετροπούλου

Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Τρίτη

8-2-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Μπακαλάρου       ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Μπακαλάρου

Μονομελή Αυτόφωρα

Μπακαλάρου

Τετάρτη

9-2-2022

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου     ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Πέμπτη

10-2-2022

   
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία) Τζάλλας-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Πετροπούλου-Μπακαλάρου ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Κουτσιαύτη-Πετροπούλου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Παρασκευή

11-2-2022

   
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου     ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Δεληγιάννη
Μονομελή   αυτόφωρα Ορφανίδου

Σάββατο

12-2-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Δευτέρα

14-2-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

15-2-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πετροπούλου       ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Δεληγιάννη

Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπουλου

Τετάρτη

16-2-2022

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου     ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα

Μπακαλάρου

Πέμπτη

17-2-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό) Τζάλλας-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή αυτόφωρα

Μπακαλάρου

Παρασκευή

18-2-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Κουτσιαύτη                   ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Σάββατο

19-2-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Κουτσιαύτη-Δεληγιάννη
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Δευτέρα

21-2-2022

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Τρίτη

22-2-2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου             ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Τετάρτη

23-2-2022

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου       ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Πέμπτη

24-2-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Παρασκευή

25-2-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Σάββατο

26-2-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Δευτέρα

28-2-2022

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 9.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΟΡΩΝ: 1-2-2022 έως 5-2-2022 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                          7-2-2022 έως 12-2-2022 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

                                           14-2-2022 έως 19-2-2022 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                           21-2-2022 έως 26-2-2022 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

                                           28-1-2022 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μεσολόγγι 27 Ιανουαρίου 2022

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

                                                 Ελένη Λυμπεροπούλου

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 38 επισκέπτες και κανένα μέλος