Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ     1/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Α εδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 7-1-2020 έως 31-1-2020:

Τρίτη

7- 1-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πετροπούλου    ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Τετάρτη

8- 1-2020

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Τζάλλας-Σιαφάκα-Πλούμη ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Σιαφάκα-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα

Πλούμη

Πέμπτη

9- 1-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία) Τζάλλας-Σιαφάκα-Ορφανίδου-Πετροπούλου-Πλούμη   ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Παρασκευή

10- 1-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου     ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Σάββατο

11- 1-2020

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Δευτέρα

13-1-2020

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ – ΜΟΔ Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Ορφανίδου ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Ορφανίδου

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

14-1-2020

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πλούμη             ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Πλούμη

Μονομελή Αυτόφωρα

Πλούμη

Τετάρτη

15- 1-2020

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Τζάλλας-Πετροπούλου-Πλούμη ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Πετροπούλου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Πέμπτη

16-1-2020

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό) Τζάλλας-Σιαφάκα- Πετροπούλου-Πλούμη   ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Πετροπούλου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Παρασκευή

17- 1-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σιάμου
Μονομελή   αυτόφωρα Ορφανίδου

Σάββατο

18- 1-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή αυτόφωρα Σιαφάκα-Πετροπούλου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Πλούμη

Δευτέρα

20-1-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Παπακώστα
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Τρίτη

21-1-2020

   
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σιαφάκα             ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Παπακώστα
Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Τετάρτη

22-1-2020

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Πλούμη ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Πλούμη

Πέμπτη

23-1-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Παρασκευή

24-1-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Παπακώστα
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Σάββατο

25- 1-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Παπακώστα
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Δευτέρα

27-1-2020

Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Φάκωνα
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου
   

 

Τρίτη

28-1-2020

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πλούμη           ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα

Πλούμη

Τετάρτη

29-1-2020

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Πλούμη ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Πέμπτη

30-1-2020

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Πλούμη
   

Δευτέρα

31-1-2020

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Φάκωνα
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου
   

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 9.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΥΤΟΦΟΡΩΝ: ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ:7-1-2020 έως 11-1-2020

                                                   ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ: 13-1-2020 έως 18-1-2020

                                                                 ΛΟΗ: 20-1-2020 έως 25-1-2020

                                                    ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ: 27-1-2020 έως 31-1-2020                                                              

                                                           Μεσολόγγι 2 Ιανουαρίου 2020

                                               Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

                                                           Ελένη Λυμπεροπούλου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ

07-1-2020 Βασιλική Κιτσάκη

08-1-2020 Σύνθεση τριμελούς  

09-1-2020 Πινάκιο μονομελούς  

10-1-2020 Βασιλική Κιτσάκη  

11-1-2020 Βασιλική Κιτσάκη  

12-1-2020 ΚΥΡΙΑΚΗ    

13-1-2020 ΜΟΔ

14-1-2020 Θεοδώρα Σιάμου  

15-1-2020 Σύνθεση τριμελούς

16-1-2020 Ειδική μονομελούς  

17-1-2020 Θεοδώρα Σιάμου

18-1-2020 Θεοδώρα Σιάμου

19-1-2020 ΚΥΡΙΑΚΗ

20-1-2020 Ελένη Παπακώστα

21-1-2020 Ελένη Παπακώστα

22-1-2020 Σύνθεση τριμελούς

23-1-2020 Ελένη Παπακώστα  

24-1-2020 Ελένη Παπακώστα

25-1-2020 Ελένη Παπακώστα    

26-1-2020 ΚΥΡΙΑΚΗ  

27-1-2020 Αφροδίτη Φάκωνα  

28-1-2020 Αφροδίτη Φάκωνα

29-1-2020 Σύνθεση τριμελούς  

30-1-2020 Αφροδίτη Φάκωνα    

31-1-2020 Αφροδίτη Φάκωνα

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ   23/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Α εδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-3-2020 έως 31-3-2020:

Δευτέρα

2-3-2020

ΑΡΓΙΑ  
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

3-3-2020

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σιαφάκα   ΤΖΙΒΑΡΑΣ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Τετάρτη

4-3-2020

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Τζάλλας-Ορφανίδου-Πλούμη   ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα

Πλούμη

Πέμπτη

5-3-2020

 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Σιαφάκα-Πετροπούλου-Πλούμη       ΛΑΓΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ- Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Παρασκευή

6-3-2020

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Πλούμη                 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Σάββατο

7-3-2020

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Δευτέρα

9-3-2020

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Ορφανίδου     ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Ορφανίδου

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

10-3-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πλούμη           ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Πλούμη

Μονομελή Αυτόφωρα

Πλούμη

Τετάρτη

11-3-2020

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Τζάλλας-Σιαφάκα-Πλούμη ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Σιαφάκα-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Πέμπτη

12-3-2020

   
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία) Τζάλλας-Σιαφάκα-Ορφανίδου-Πετροπούλου-Πλούμη     ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Πετροπούλου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα

Πλούμη

Παρασκευή

13-3-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σιαφάκα             ΤΖΙΒΑΡΑΣ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Παπακώστα
Μονομελή   αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

14-3-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Πετροπούλου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Πλούμη

Δευτέρα

16-3-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Φάκωνα

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

17-3-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου           ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Φάκωνα

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη

18-3-2020

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Πλούμη ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα

Πλούμη

Πέμπτη

19-3-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό) Τζάλλας-Σιαφάκα-Πετροπούλου-Πλούμη ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Σιαφάκα-Πλούμη
Μονομελή αυτόφωρα Πλούμη

Παρασκευή

20-3-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Σάββατο

21-3-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Φάκωνα
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

23-3-2020

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Φάκωνα

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

24-3-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πετροπούλου         ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σιάμου
Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Τετάρτη

25-3-2020

ΑΡΓΙΑ  
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Πέμπτη

26-3-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Πλούμη

Παρασκευή

27-3-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Σάββατο

28-3-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Πλούμη

Δευτέρα

30-3-2020

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σιάμου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Τρίτη

31-3-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Πλούμη

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 9.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΦΟΡΩΝ: 2-3-2020 έως 7-3-2020 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                             9-3-2020 έως 14-3-2020 ΡΗΜΑΓΜΟΣ

                                             16-3-2020 έως 21-3-2020 ΤΖΙΒΑΡΑΣ

                                              23-3-2020 έως 28-3-2020 ΛΟΗ

                                             30-3-2020 έως 31-3-2020 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                              Μεσολόγγι 27 Φεβρουαρίου 2020

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

                                                     Ελένη Λυμπεροπούλου

 

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 7 επισκέπτες και κανένα μέλος