Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ    110/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Αεδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-10-2017 έως 31-10-2017:

Δευτέρα

2-10-2017

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ - ΜΟΔ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-ΟρφανίδουΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Ορφανίδου
 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

3-10-2017

 

ΑΡΓΙΑ  
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Σιάμου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη

4-10-2017

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Κιτσάκη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Κιτσάκη

 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Πέμπτη

5-10-2017

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-Τζάλλας- Σιαφάκα          ΛΑΓΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Σιαφάκα
 Μονομελή Αυτόφωρα

Τζάλλας

Παρασκευή

6-10-2017

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Τζάλλας-Κιούση ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Κιούση
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Σάββατο

7-10-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Σιαφάκα-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Δευτέρα

9-10-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Κιτσάκη

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

 10-10-2017

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Τζάλλας      ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Τζάλλας

Τετάρτη

11-10-2017

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Τζάλλας-Σκανδάλου ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Σκανδάλου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Τζάλλας

Πέμπτη

12-10-2017

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία) Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα-Ορφανίδου      όλοι οι Γραμματείς
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα
 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Παρασκευή

13-10-2017

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σιαφάκα    ΓΕΝΑΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Κιτσάκη
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

14-10-2017

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σκανδάλου
 Μονομελή Αυτόφωρα Αλπέντζου

Δευτέρα

16-10-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Κιτσάκη

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

17-10-2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου       ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Σκανδάλου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη

18-10-2017

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Σιαφάκα-Ορφανίδου ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Ορφανίδου
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Πέμπτη

19-10-2017

   
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό)

Αλπέντζου- Τζάλλας-Σιαφάκα

Όλοι οι Γραμματείς

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου- Τζάλλας-Σιαφάκα
 Μονομελή Αυτόφωρα

Τζάλλας

Παρασκευή

20-10-2017

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Ορφανίδου ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Λυμπεροπούλου      ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου

Τριμελή  αυτόφωρα

Μονομελή αυτόφωρα

Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Ορφανίδου

Τζάλλας

Σάββατο

21-10-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σκανδάλου
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

23-10-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Σκανδάλου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Τζάλλας

Τρίτη

24-10-2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Τζάλλας     ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Παπακώστα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Τζάλλας

Τετάρτη

25-10-2017

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Παπακώστα          ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Παπακώστα
 Μονομελή Αυτόφωρα Λασκαρίδης

Πέμπτη

26-10-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Παπακώστα
 Μονομελή Αυτόφωρα Αλπέντζου

Παρασκευή

27-10-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Παπακώστα
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

28-10-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Παπακώστα
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Δευτέρα

30-10-2017

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σκανδάλου
 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

31-10-2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου       ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σκανδάλου
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 10.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ: 2-10-2017 έως 7-10-2017 ΡΗΜΑΓΜΟΣ

   9-10-2017 έως 14-10-2017 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

   16-10-2017 έως 21-10-2017 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

    23-10-2017 έως 28-10-2017 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

    30-10-2017 έως 31-10-2017 ΡHΜΑΓΜΟΣ

   Μεσολόγγι 27 Σεπτεμβρίου 2017

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

       Ελένη Λυμπεροπούλου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός:  111/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων

και Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο

3§2 του Ν. 3472/2006 και β) Την από 22-9-2017 αναφορά του

Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου:

Ο Ρ Ι Ζ Ω

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-10-2017ΕΩΣ ΚΑΙ31-10-2017

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1) Για τη δικάσιμο της 6-10-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την

Ειρηνοδίκη Θεοδώρα Σιάμου.

2) Για τη δικάσιμο της 9-10-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την

Ειρηνοδίκη   Βασιλική Κιτσάκη.

3) Για τη δικάσιμο της 13-10-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την

Ειρηνοδίκη Ελένη Παπακώστα.

4) Για τη δικάσιμο της 16-10-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την

Ειρηνοδίκη   Βασιλική Κιτσάκη.

5) Για τη δικάσιμο της 20-10-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις 

Ειρηνοδίκες Αλεξάνδρα Κιούση και Θεοδώρα Σιάμου.

6) Για τη δικάσιμο της 23-10-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την

  Ειρηνοδίκη ΣουμέλαΑσβεστοπούλου.

7) Για τη δικάσιμο της 30-10-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις

  Ειρηνοδίκες Ελένη Παπακώστα, Θεοδώρα Σιάμου και Βασιλική Κιτσάκη.

Ειρηνοδίκης  Υπηρεσίας  (στο Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου)

1-10-2017 έως και 3-10-2017 Θεοδώρα Σιάμου

4-10-2017 Βασιλική Κιτσάκη.

5-10-2017 έως και 8-10-2017 Θεοδώρα Σιάμου

9-10-2017 Βασιλική Κιτσάκη

10-10-2017 έως και 11-10-2017 Θεοδώρα Σιάμου

12-10-2017 έως και 19-10-2017 Βασιλική Κιτσάκη

20-10-2017 Θεοδώρα Σιάμου

21-10-2017 έως και 22-10-2017 Ελένη Παπακώστα

23-10-2017 ΣουμέλαΑσβεστοπούλου

24-10-2017 έως και 31-10-2017 Ελένη Παπακώστα.

    Μεσολόγγι  27 Σεπτεμβρίου 2017

   Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου 

               Ελένη Λυμπεροπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός:  112/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού

Δικαστηρίων και Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2 του Ν. 3472/2006 και β) Την

από 22-9-2017 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου:

Ο Ρ Ι Ζ Ω

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-10-2017ΕΩΣ ΚΑΙ31-10-2017

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ :

1) Για τη δικάσιμο της 6-10-2017 προανάκριση την Ειρηνοδίκη ΣουμέλαΑσβεστοπούλου.

2) Για τη δικάσιμο της 10-10-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την

Ειρηνοδίκη  Αλεξάνδρα Κιούση.

3) Για τη δικάσιμο της 13-10-2017 προανάκριση της Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα Κιούση.

4) Για τη δικάσιμο της 16-10-2017 πταισματοδικείου Ναυπάκτου την

Ειρηνοδίκη  ΣουμέλαΑσβεστοπούλου.

5) Για τη δικάσιμο της 17-10-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων

τις  Ειρηνοδίκες ΣουμέλαΑσβεστοπούλου και Αλεξάνδρα Κιούση.

6) Για τη δικάσιμο της 20-10-2017 προανάκριση την

Ειρηνοδίκη ΣουμέλαΑσβεστοπούλου.

7) Για τη δικάσιμο της 24-10-2017 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις

Ειρηνοδίκες Αλεξάνδρα Κιούση και ΣουμέλαΑσβεστοπούλου.

8) Για τη δικάσιμο της 27-10-2017 προανάκριση την Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα Κιούση.

Ειρηνοδίκης  Υπηρεσίας (στο Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου)

1-10-2017 έως και 8-10-2017 ΣουμέλαΑσβεστοπούλου.

9-10-2017 έως και 15-10-2017 Αλεξάνδρα Κιούση.

16-10-2017 έως και 22-10-2017 ΣουμέλαΑσβεστοπούλου

23-10-2017 έως και 31-10-2017 Αλεξάνδρα Κιούση

     Μεσολόγγι 27 Σεπτεμβρίου 2017

    Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

             Ελένη Λυμπεροπούλου

 

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 28 επισκέπτες και κανένα μέλος