Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 60/2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Α εδ. γ' δ' και ε' και 2 και 8 του Ν. 4938/2022, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-5-2023 έως 31-5-2023:

Δευτέρα

1-5-2023

ΑΡΓΙΑ  
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Τρίτη

2-5-2023

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΠετροπούλουΝΙΚΟΛΑΟΥ
υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Τετάρτη

3-5-2023

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Σκανδάλου ΑΓΓΕΛΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου- Κουτσιαύτη-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Πέμπτη

4-5-2023

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ-

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - Υπηρεσία Προέδρου

Καπετανοπούλου-Ορφανίδου-Σερεμέτη     ΛΑΓΙΟΣ

Καπετανοπούλου

Τριμελή   αυτόφωρα Καπετανοπούλου-Ορφανίδου-Σερεμέτη

Μονομελή Αυτόφωρα

Σερεμέτη

Παρασκευή

5-5-2023

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Καπετανοπούλου-Πετροπούλου-Σερεμέτη (κωλύματα Ορφανίδου) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Καπετανοπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Καπετανοπούλου-Πετροπούλου-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Σάββατο

6-5-2023

   
Υπηρεσία Προέδρου Σερεμέτη
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Σερεμέτη

Δευτέρα

8-5-2023

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ - ΜΟΔ

Καπετανοπούλου-Ορφανίδου-Πετροπούλου ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ

Υπηρεσία Προέδρου Καπετανοπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Καπετανοπούλου-Ορφανίδου-Πετροπούλου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

    Τρίτη

9-5-2023

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

Σερεμέτη ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Υπηρεσία Προέδρου Καπετανοπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Καπετανοπούλου-Κουτσιαύτη-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Σερεμέτη

Τετάρτη

10-5-2023

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σερεμέτη ΑΓΓΕΛΗ

Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Σερεμέτη

Πέμπτη

11-5-2023

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία) Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Πετροπούλου-Σερεμέτη   ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Παρασκευή

12-5-2023

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Κουτσιαύτη ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Λαϊνα
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Σάββατο

13-5-2023

   
Υπηρεσία Προέδρου Σερεμέτη
Τριμελή   αυτόφωρα Κουτσιαύτη-Πετροπούλου-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Σερεμέτη

Δευτέρα

15-5-2023

   
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Καραγεωργοπούλου
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Τρίτη

16-5-2023

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

Κουτσιαύτη ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Κουτσιαύτη-Πετροπούλου- Καραγεωργοπούλου
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Τετάρτη

17-5-2023

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σερεμέτη ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Πέμπτη

18-5-2023

Εκλογές

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό)

Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Σερεμέτη ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Παρασκευή

19-5-2023

Εκλογές

   
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη- Καραγεωργοπούλου
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Σάββατο

20-5-2023

Εκλογές

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

22-5-2023

   
Υπηρεσία Προέδρου Καπετανοπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Καπετανοπούλου-Κουτσιαύτη-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Τρίτη

23-5-2023

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σερεμέτη ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υπηρεσία Προέδρου Καπετανοπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Καπετανοπούλου-Κουτσιαύτη-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Σερεμέτη

Τετάρτη

24-5-2023

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Καπετανοπούλου-Κουτσιαύτη-Σερεμέτη ΑΓΓΕΛΗ
Υπηρεσία Προέδρου Καπετανοπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Καπετανοπούλου-Κουτσιαύτη-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Πέμπτη

25-5-2023

   
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Παρασκευή

26-5-2023

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Βαθρακογιάννη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Σάββατο

27-5-2023

   
Υπηρεσία Προέδρου Σερεμέτη
Τριμελή   αυτόφωρα Κουτσιαύτη -Πετροπούλου-Σερεμέτη
Μονομελή Αυτόφωρα Σερεμέτη

Δευτέρα

29-5-2023

   
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου-
Τριμελή   αυτόφωρα Κουτσιαύτη- Πετροπούλου- Βαθρακογιάννη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Τρίτη

30-5-2023

   
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Κουτσιαύτη-Πετροπούλου- Βαθρακογιάννη
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Τετάρτη

31-5-2023

   
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Κουτσιαύτη-Πετροπούλου- Βαθρακογιάννη
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 9.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΦΟΡΩΝ: 1-5-2023 έως 7-5-2023    ΑΓΓΕΛΗ

                                              9-5-2023 έως 14-5-2023 ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                                             16-5-2023 έως 21-5-2023 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                             23-5-2023 έως 28-5-2023 ΑΓΓΕΛΗ

                                            30-5-2023 έως 31-5-2023 ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                                                Μεσολόγγι 27 Απριλίου 2023

                                   Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

                                                       Ευαγγελία Καπετανοπούλου

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 13 επισκέπτες και κανένα μέλος