Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ     17/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Α εδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-3-2019 έως 31-3-2019:

Παρασκευή

1-3-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Δουγαλής ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα Δουγαλής

Σάββατο

2-3-2019

Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή   αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα

Δουγαλής

Δευτέρα

4-3-2019

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ – ΜΟΔ Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Σιαφάκα ΛΑΓΙΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Σιαφάκα

Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Τρίτη

5-3-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Δουγαλής       ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Δουγαλής

Μονομελή Αυτόφωρα

Δουγαλής

Τετάρτη

6-3-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Ορφανίδου-Δουγαλής ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή   αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα Δουγαλής

Πέμπτη

7-3-2019

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ- Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Αναγνωστοπούλου
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Παρασκευή

8-3-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σιαφάκα                 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Αναγνωστοπούλου
Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

9-3-2019

Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Δευτέρα

11-3-2019

ΑΡΓΙΑ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

12-3-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου             ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη

13-3-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Δουγαλής ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Πέμπτη

14-3-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία) Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα-Ορφανίδου-Δουγαλής   ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή   αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα Δουγαλής

Παρασκευή

15-3-2019

Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή   αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Δουγαλής
Μονομελή   αυτόφωρα Δουγαλής

Σάββατο

16-3-2019

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα Δουγαλής

Δευτέρα

18-3-2019

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σιάμου

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

19-3-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου                   ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σιάμου

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη

20-3-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Δουγαλής ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Δουγαλής
Μονομελή Αυτόφωρα

Δουγαλής

Πέμπτη

21-3-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό) Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα-Δουγαλής     ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή   αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Δουγαλής
Μονομελή αυτόφωρα Δουγαλής

Παρασκευή

22-3-2019

Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Σιάμου
Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

23-3-2019

Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή   αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σιάμου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

25-3-2019

ΑΡΓΙΑ

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

26-3-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Τζάλλας                   ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Παπακώστα
Μονομελή Αυτόφωρα

Τζάλλας

Τετάρτη

27-3-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σκανδάλου ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή   αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Πέμπτη

28-3-2019

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Παπακώστα
Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Παρασκευή

29-3-2019

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Παπακώστα
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Σάββατο

Υπηρεσία Προέδρου

Τζάλλας

30-3-2019 Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Παπακώστα
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 09.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

Υπηρεσία αυτοφώρων:1 και 2-3-2019   ΡΗΜΑΓΜΟΣ

                                     4 έως 9-3-2019 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

                                    11 έως 16-3-2019 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                     18 έως 23-3-2019 ΛΟΗ

                                     25 έως 30-3-2019 ΡΗΜΑΓΜΟΣ

                                              Μεσολόγγι 28 Φεβρουαρίου 2019

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

                                                     Ελένη Λυμπεροπούλου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                    

Αριθμός:   18/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2 του Ν. 3472/2006 και β) Την από 18-2-2019 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου:

Ο Ρ Ι Ζ Ω

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-03-2019ΕΩΣ ΚΑΙ31-03-2019

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1) Για τη δικάσιμο της 04-03-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Ελευθερία Αναγνωστοπούλου.

2) Για τη δικάσιμο της 15-03-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις Ειρηνοδίκες Ελένη Παπακώστα και Βασιλική Κιτσάκη.

3) Για τη δικάσιμο της 18-03-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις   Ειρηνοδίκες Θεοδώρα Σιάμου και Βασιλική Κιτσάκη.

5) Για τη δικάσιμο της 29-03-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις Ειρηνοδίκες Ελένη Παπακώστα, Θεοδώρα Σιάμου και Ελευθερία Αναγνωστοπούλου.

Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας (στο Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου)

1-3-2019 έως και 8-3-2019 Ελευθερία Αναγνωστοπούλου.

9-3-2019 έως και 16-3-2019 Βασιλική Κιτσάκη

17-3-2019 έως και 24-3-2019 Θεοδώρα Σιάμου

25-3-2019 έως και 31-3-2019 Ελένη Παπακώστα  

Μεσολόγγι 26 Φεβρουαρίου 2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

Ελένη Λυμπεροπούλου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                    

Αριθμός: 19/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2 του Ν. 3472/2006 και β) Την από 18-1-2019 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου:

Ο Ρ Ι Ζ Ω

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-03-2019ΕΩΣ ΚΑΙ31-03-2019

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ :

1) Για τη δικάσιμο της 01-03-2019 προανάκριση την Πταισματοδίκη Αγγελική Σκανδάλου.

2) Για τη δικάσιμο της 05-03-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Αφροδίτη Σακελλαροπούλου.

3) Για τη δικάσιμο της 12-03-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Αφροδίτη Σακελλαροπούλου.

4) Για τη δικάσιμο της 15-03-2019 προανάκριση και επιθεώρηση ληξιαρχείων την Ειρηνοδίκη Αφροδίτη Σακελλαροπούλου.

5) Για τη δικάσιμο της 18-03-2019 εκδίκαση πταισμάτων την Πταισματοδίκη Αγγελική Σκανδάλου

6) Για τη δικάσιμο της 19-03-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Αφροδίτη Σακελλαροπούλου.

Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας (στο Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου)

01-03-2019 Αγγελική Σκανδάλου.

02-03-2019 έως και 17-03-2019 Αφροδίτη Σακελλαροπούλου.

18-03-2019 Αγγελική Σκανδάλου

19-03-2019 έως και 31-03-2019 Αφροδίτη Σακελλαροπούλου

Μεσολόγγι 26 Φεβρουαρίου 2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

Ελένη Λυμπεροπούλου

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 72 επισκέπτες και κανένα μέλος