Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ   47/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Α εδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-6-2020 έως 31-6-2020:

Δευτέρα

1-6-2020

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ - ΜΟΔ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Ορφανίδου ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Ορφανίδου
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

2-6-2020

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πετροπούλου ΤΖΙΒΑΡΑΣ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σιάμου
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Τετάρτη

3-6-2020

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σιαφάκα-Ορφανίδου-Σιάμου ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Σιάμου
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Πέμπτη

4-6-2020

 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Σιαφάκα-Πετροπούλου ΛΑΓΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Πετροπούλου
Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Παρασκευή

5-6-2020

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Σκανδάλου ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Σάββατο

6-6-2020

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Δευτέρα

8-6-2020

ΑΡΓΙΑ  
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Φάκωνα

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

9-6-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Φάκωνα

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη

10-6-2020

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σιαφάκα-Πετροπούλου-Φάκωνα ΤΖΙΒΑΡΑΣ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Πετροπούλου-Φάκωνα
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Πέμπτη

11-6-2020

   
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία) Τζάλλας – Σιαφάκα – Ορφανίδου – Πετροπούλου ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Πετροπούλου
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Παρασκευή

12-6-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σιαφάκα       ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Φάκωνα
Μονομελή   αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

13-6-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Φάκωνα
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

15-6-2020

    
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Φάκωνα

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

16-6-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πετροπούλου         ΤΖΙΒΑΡΑΣ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Τετάρτη

17-6-2020

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Κιτσάκη ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Πέμπτη

18-6-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό) Τζάλλας-Σιαφάκα-Ορφανίδου-Πετροπούλου ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Ορφανίδου
Μονομελή αυτόφωρα Σιαφάκα

Παρασκευή

19-6-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

20-6-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Σιαφάκα-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Δευτέρα

22-6-2020

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

23-6-2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σιαφάκα           ΤΖΙΒΑΡΑΣ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Τετάρτη ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Παπακώστα   ΛΟΗ
24-6-2020 Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
  Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Παπακώστα
  Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Πέμπτη

25-6-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Παπακώστα
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Παρασκευή

26-6-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Παπακώστα
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Σάββατο

27-6-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Παπακώστα
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

29-6-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Παπακώστα
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Τρίτη

30-6-2020

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Παπακώστα
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 9.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΦΟΡΩΝ: 1-6-2020 έως 6-6-2020 ΡΗΜΑΓΜΟΣ

                                             8-6-2020 έως 13-6-2020 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                             15-6-2020 έως 20-6-2020 ΤΖΙΒΑΡΑΣ

                                            22-6-2020 έως 27-6-2020 ΛΟΗ

                                            29-6-2020 έως 30-6-2020 ΡΗΜΑΓΜΟΣ

                                                   Μεσολόγγι 28 Μαΐου 2020

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

                                                     Ελένη Λυμπεροπούλου

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 4 επισκέπτες και κανένα μέλος