Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ     105/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Αεδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-11-2018 έως 30-11-2018:

Πέμπτη

1-11-2018

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Σιαφάκα ΛΑΓΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Σιαφάκα
 Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Παρασκευή

2-11-2018

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Δουγαλής ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Δουγαλής
 Μονομελή Αυτόφωρα Δουγαλής

Σάββατο

3-11-2018

Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Δουγαλής
 Μονομελή Αυτόφωρα Δουγαλής

Δευτέρα

5-11-2018

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ ΚΑΙ ΜΟΔ

Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-Τζάλλας ΛΑΓΙΟΣ

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Αλπέντζου-Τζάλλας

 Μονομελή Αυτόφωρα

Τζάλλας

Τρίτη

 6-11-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Τζάλλας                           ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου

 Μονομελή Αυτόφωρα

Τζάλλας

Τετάρτη

7-11-2018

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Ορφανίδου-Δουγαλής ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Δουγαλής

 Μονομελή Αυτόφωρα

Δουγαλής

Πέμπτη

8-11-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία)

Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα-Ορφανίδου-Δουγαλής

ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Σιαφάκα-Δουγαλής
 Μονομελή Αυτόφωρα

Δουγαλής

Παρασκευή

9-11-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σιαφάκα                  ΓΕΝΝΑΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Παπακώστα
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

10-11-2018

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Σιαφάκα-Παπακώστα
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Δευτέρα

12-11-2018

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Παπακώστα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

13-11-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου               ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Κιτσάκη

 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη

14-11-2018

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου-Τζάλλας-Δουγαλής ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Δουγαλής
 Μονομελή Αυτόφωρα Δουγαλής

Πέμπτη

15-11-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό) Αλπέντζου-Τζάλλας-Σιαφάκα-Δουγαλής  ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Τζάλλας-Δουγαλής
 Μονομελή Αυτόφωρα Δουγαλής

Παρασκευή

16-11-2018

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Κιτσάκη
Μονομελή  αυτόφωρα Ορφανίδου

Σάββατο

17-11-2018

Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Δουγαλής
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

19-11-2018

Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Παπακώστα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Αλπέντζου

Τρίτη

20-11-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Αλπέντζου                   ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Αλπέντζου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Παπακώστα

 Μονομελή Αυτόφωρα

Αλπέντζου

Τετάρτη

21-11-2018

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Δουγαλής ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Δουγαλής
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Πέμπτη

22-11-2018

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Δουγαλής
Μονομελή αυτόφωρα Δουγαλής

Παρασκευή

23-11-2018

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Αναγνωστοπούλου
 Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Σάββατο

24-11-2018

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Σιαφάκα-Αναγνωστοπούλου
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Δευτέρα

26-11-2018

Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Τρίτη

27-11-2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

Ορφανίδου              ΛΟΗ

Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή  αυτόφωρα Αλπέντζου-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη

28-11-2018

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Σκανδάλου ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή  αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Σκανδάλου
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Πέμπτη

29-11-2018

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή  αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας
Παρασκευή Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
30-11-2018 Τριμελή  αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Σιάμου
 Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 9.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: ΡΗΜΑΓΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ: ΛΟΗ: 1-11-2018 έως 3-11-2018

                                                 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ: 5-11-2018 έως 10-11-2018

                                                 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ: 12-11-2018 έως 17-11-2018

                                                 ΛΟΗ: 19-11-2018 έως 24-11-2018

                                                 ΡΗΜΑΓΜΟΣ: 26-11-2018 έως 31-11-2018

Μεσολόγγι 30 Οκτωβρίου 2018

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου 

Ελένη Λυμπεροπούλου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός:  106/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και

Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2

του Ν. 3472/2006 και β) Την από 23-10-2018 αναφορά του Γραμματέα του

Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου:

Ο Ρ Ι Ζ Ω

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-11-2018ΕΩΣ ΚΑΙ30-11-2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1) Για τη δικάσιμο της 02-11-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την  Ειρηνοδίκη Βασιλική Κιτσάκη .  

2) Για τη δικάσιμο της 05-11-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την  Ειρηνοδίκη Θεοδώρα Σιάμου.   

3) Για τη δικάσιμο της 9-11-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την  Ειρηνοδίκη Ελένη Παπακώστα.

4) Για τη δικάσιμο της 19-11-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις  Ειρηνοδίκες Ελένη Παπακώστα,

Θεοδώρα Σιάμου, Ελευθερία Αναγνωστοπούλου και Βασιλική Κιτσάκη.

5) Για τη δικάσιμο της 23-11-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την  Ειρηνοδίκη

Ελευθερία Αναγνωστοπούλου.

Ειρηνοδίκης  Υπηρεσίας  (στο Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου)

1-11-2018 έως και 4-11-2018  Βασιλική Κιτσάκη

5-11-2018 έως και 8-11-2018  Θεοδώρα Σιάμου

9-11-2018 έως και 12-11-2018  Ελένη Παπακώστα

13-11-2018 έως και 16-11-2018  Βασιλική Κιτσάκη

17-11-2018  έως και 20-11-2018  Ελένη Παπακώστα

21-11-2018  έως και 26-11-2018  Ελευθερία Αναγνωστοπούλου

27-11-2018 έως και 30-11-2018  Θεοδώρα Σιάμου

Μεσολόγγι   30 Οκτωβρίου 2018

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

Ελένη Λυμπεροπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός:  107/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και

Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2

του Ν. 3472/2006 και β) Την από 23-10-2018 αναφορά του Γραμματέα του

Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου:

Ο Ρ Ι Ζ Ω

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-11-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-11-2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ :

1) Για τη δικάσιμο της 02-11-2018 προανάκριση την Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα 
     Κιούση.

2)  Για τη δικάσιμο της 06-11-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις

     Ειρηνοδίκες Ελένη Παπακώστα και Θεοδώρα Σιάμου

3) Για τη δικάσιμο της 09-11-2018 προανάκριση την Ειρηνοδίκη Αλεξάνδρα 
     Κιούση.

4)  Για τη δικάσιμο της 13-11-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις            

     Ειρηνοδίκες Ελένη Παπακώστα και Θεοδώρα Σιάμου.

5)  Για τη δικάσιμο της 16-11-2018 προανάκριση την Πταισματοδίκη Αγγελική 

     Σκανδάλου

6) Για τη δικάσιμο της 20-11-2018 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την      

  Ειρηνοδίκη Βασιλική Κιτσάκη

7) Για τη δικάσιμο της 23-11-2018 προανάκριση την Πταισματοδίκη Αγγελική Σκανδάλου. 

Ειρηνοδίκης  Υπηρεσίας Ναυπάκτου

01-11-2018 έως 5-11-2018 Αλεξάνδρα Κιούση.

06-11-2018  Ελένη Παπακώστα και Θεοδώρα Σιάμου.

07-11-2018 έως και 12-11-2018 Αλεξάνδρα Κιούση.

13-11-2018  Ελένη Παπακώστα και Θεοδώρα Σιάμου. 

14-11-2018 έως και 15-11-2018 Αλεξάνδρα Κιούση.

16-11-2018 Αγγελική Σκανδάλου

17-11-2018 έως 19-11 2018  Ελένη Παπακώστα 

20-11-2018  Βασιλική Κιτσάκη

21-11-2018 έως και 22-11-2018  Ελευθερία Αναγνωστοπούλου

23-11-2018  Αγγελική Σκανδάλου

24-11-2018 έως και 26-11-2018  Ελευθερία Αναγνωστοπούλου 

27-11-2018 έως και 30-11-2018  Θεοδώρα Σιάμου

Μεσολόγγι   30 Οκτωβρίου 2018

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

Ελένη Λυμπεροπούλου

 

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 19 επισκέπτες και κανένα μέλος