Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Ορισμός δικηγόρων, ως προέδρων και μελών Επιτροπών εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Βρίσκεται σε εξέλιξη η προθεσμία για υποβολή μέσω portal και συγκεκριμένα στις αιτήσεις, στο έντυπο 2, για σχετική υποβολή, για όσους θέλουν να συμμετάσχουν σε επιτροπές εξετάσεων υποθέσεων κτηματογραφήσεως. Η ευκολότερη και ασφαλέστερη υποβολή είναι μέσω portal, όπου και άμεσα βεβαιώνεται και διασφαλίζεται η συμμετοχή του καθενός Δικηγόρου. Σπεύστε λοιπόν, γιατί η προθεσμία για ηλεκτρονική υποβολή είναι μέχρι 18/03/2022 και μετά την επιβεβαίωση υποβολής, η οποία είναι αυτόματη, γνωστοποιήστε την στον Δικηγορικό μας Σύλλογο, προκειμένου να τηρηθεί σχετικός κατάλογος και να το παρακολουθούμε στο κτηματολόγιο, ως διαδικασία.

Όπως θα δείτε στο portalοι συμμετέχοντες δικηγόροι στις σχετικές επιτροπές εξετάσεως υποθέσεων κτηματογράφησης, ως πρόεδροι πρέπει να έχουν 5ετή εμπειρία και ως μέλη 3ετή εμπειρία.

         Οι επιτροπές εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης συγκροτούνται με απόφαση του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία « Ελληνικό Κτηματολόγιο» και εξετάζουν τις υποθέσεις του άρθρου 6Α και τις ενστάσεις της παρ.9 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης. Η αποζημίωση των Προέδρων και των μελών ορίστηκε σε 65 ευρώ και 54 ευρώ ανά συνεδρίαση, αντίστοιχα. Ο ετήσιος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετοχής κάθε μέλους είναι 100 συνεδριάσεις. Παράλληλα, ο Φορέας υλοποιεί ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα μέσω του οποίου κάθε μέλος του Συλλόγου μας, εύκολα και γρήγορα, θα συμμετέχει στη διαδικασία. Το σύστημα θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, από την επιβεβαίωση συμμετοχής κάθε μέλους, την λήψη και μεταφόρτωση κάθε σχετικού εγγράφου, τη καταγραφή των συνεδριάσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται μέχρι την πληρωμή του. Τα μέλη θα μπορούν να δηλώνουν τη χρονική διαθεσιμότητά τους και θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες για τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας (παραλαβή πινακίων, χρήση της νέας αυτοματοποιημένης πλατφόρμας για την ταχεία υποβολή των παραστατικών πληρωμής και εξόφλησης αυτών, κ.λ.π).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρήστος Παΐσιος                                Όλγα Αλεξανδροπούλου

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 6 επισκέπτες και κανένα μέλος