Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ   131/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Α εδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-11-2019 έως 30-11-2019:

Παρασκευή

1-11-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Πλούμη                         ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Σάββατο

2-11-2019

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Δευτέρα

4-11-2019

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ ΚΑΙ ΜΟΔ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Πετροπούλου           ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Πετροπούλου

Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Τρίτη

5-11-2019

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου             ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη

6-11-2019

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Τζάλλας-Ορφανίδου-Πλούμη ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Πλούμη

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Πέμπτη

7-11-2019

 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Σιαφάκα-Πετροπούλου-Πλούμη       ΛΑΓΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα

Πλούμη

Παρασκευή

8-11-2019

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Σιαφάκα                 ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

9-11-2019

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Πετροπούλου-Αναγνωστοπούλου
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Δευτέρα

11-11-2019

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Παπακώστα

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

12-11-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πετροπούλου           ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Αναγνωστοπούλου

Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Τετάρτη

13-11-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Πλούμη ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Σιαφάκα-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Πέμπτη

14-11-2019

   
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία) Τζάλλας-Σιαφάκα-Πετροπούλου-Ορφανίδου-Πλούμη   όλοι οι Γραμματείς
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Πετροπούλου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Παρασκευή

15-11-2019

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή   αυτόφωρα Τζάλλας

Σάββατο

16-11-2019

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Δευτέρα

18-11-2019

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Παπακώστα

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

19-11-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου                   ΛΟΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Φάκωνα

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τετάρτη

20-11-2019

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Τζάλλας-Σιαφάκα-Πλούμη ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Σιαφάκα-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα

Σιαφάκα

Πέμπτη

21-11-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό) Τζάλλας-Σιαφάκα-Πετροπούλου-Πλούμη             όλοι οι Γραμματείς
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Σιαφάκα-Πλούμη
Μονομελή αυτόφωρα Πλούμη

Παρασκευή

22-11-2019

   
Υπηρεσία Προέδρου Σιαφάκα
Τριμελή   αυτόφωρα Σιαφάκα-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Σιαφάκα

Σάββατο

23-11-2019

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Πετροπούλου-Φάκωνα
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Δευτέρα

25-11-2019

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Φάκωνα
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Τρίτη

26-11-2019

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

Πετροπούλου       ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σιάμου
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Τετάρτη

27-11-2019

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

Τζάλλας-Ορφανίδου-Πλούμη   ΛΟΗ

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Πέμπτη

28-11-2019

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου
     
Παρασκευή Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
29-11-2019 Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σιάμου
  Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Σάββατο

30-11-2019

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Πλούμη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 9.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΦΟΡΩΝ: 1-11-19 έως 2-11-19 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

                                             4-11-19 έως 9-11-19 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                             11-11-19 έως 16-11-19 ΛΟΗ

                                             18-11-19 έως 23-11-19 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

                                             25-11-19 Έως 30-11-19 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                                

                                            Μεσολόγγι 30 Οκτωβρίου 2019

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

                                                   Ελένη Λυμπεροπούλου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                    

Αριθμός: 132/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2 του Ν. 3472/2006 και β) Την από 18-10-2019 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου:

Ο Ρ Ι Ζ Ω

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-11-2019ΕΩΣ ΚΑΙ30-11-2019

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1) Για τη δικάσιμο της 04-11-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Θεοδώρα Σιάμου.  

2) Για τη δικάσιμο της 08-11-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Ελευθερία Αναγνωστοπούλου.  

3) Για τη δικάσιμο της 11-11-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Ελένη Παπακώστα.

4) Για τη δικάσιμο της 18-11-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις Ειρηνοδίκες Ελένη Παπακώστα και Αφροδίτη Φάκωνα

5) Για τη δικάσιμο της 22-11-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την Ειρηνοδίκη Βασιλική Κιτσάκη

Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας (στο Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου)

1-11-2019 έως 3-11-2019 Βασιλική Κιτσάκη

4-11-2019 Θεοδώρα Σιάμου

5-11-2019 έως 6-11-2019 Βασιλική Κιτσάκη  

7-11-2019 έως 10-11-2019 Ελευθερία Αναγνωστοπούλου

11-11-2019 Ελένη Παπακώστα

12-11-2019 έως 13-11-2019 Ελευθερία Αναγνωστοπούλου

14-11-2019 έως 18-11-2019 Ελένη Παπακώστα

19-11-2019 έως 21-11-2019 Αφροδίτη Φάκωνα

22-11-2019 Βασιλική Κιτσάκη

23-11-2019 έως 25-11-2019 Αφροδίτη Φάκωνα

26-11-2019 έως 30-11-2019 Θεοδώρα Σιάμου  

                                               Μεσολόγγι 30 Οκτωβρίου 2019

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

                                                     Ελένη Λυμπεροπούλου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                    

Αριθμός:   133/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αφού έλαβα υπόψη: α) Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεων Δικαστικών Λειτουργών όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§2 του Ν. 3472/2006 και β) Την από 30-10-2019 αναφορά του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου:

Ο Ρ Ι Ζ Ω

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-11-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-11-2019

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ :

1) Για τη δικάσιμο της 01-11-2019 προανάκριση την Πταισματοδίκη Αγγελική  

   Σκανδάλου.

   2) Για τη δικάσιμο της 05-11-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τις  

       Ειρηνοδίκες Βασιλική Κιτσάκη και Κυριακή Κλειδή

   3) Για τη δικάσιμο της 12-11-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την            

       Ειρηνοδίκη Κυριακή Κλειδή

   4) Για τη δικάσιμο της 15-11-2019 προανάκριση την Ειρηνοδίκη Κυριακή

       Κλειδή

   5) Για τη δικάσιμο της 19-11-2019 εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων την  

       Ειρηνοδίκη Αφροδίτη Φάκωνα

     6) Για τη δικάσιμο της 29-11-2019 προανάκριση την Πταισματοδίκη      

         Αγγελική   Σκανδάλου.

Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας Ναυπάκτου

01-11-2019 Αγγελική Σκανδάλου

02-11-2019 έως και 28-11-2019 Κυριακή Κλειδή.

29-11-2019 Αγγελική Σκανδάλου

30-11-2019 Κυριακή Κλειδή.

Μεσολόγγι 30 Οκτωβρίου 2019

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

                                                     Ελένη Λυμπεροπούλου

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 29 επισκέπτες και κανένα μέλος