Δικηγορικός Σύλλογος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ       164/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Α εδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-11-2021 έως 30-11-2021:

Δευτέρα

1-11-2021

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ ΚΑΙ ΜΟΔ Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Πετροπούλου ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Κουτσιαυτη-Πετροπούλου

Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Τρίτη

2-11-2021

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πετροπούλου ΚΑΛΑΊΤΖΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σκανδάλου

Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Τετάρτη

3-11-2021

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου

Μονομελή Αυτόφωρα

Μπακαλάρου

Πέμπτη

4-11-2021

 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου ΛΑΓΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Παρασκευή

5-11-2021

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου ΤΖΙΒΑΡΑΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Σάββατο

6-11-2021

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

8-11-2021

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Μπακαλάρου

Μονομελή Αυτόφωρα

Μπακαλάρου

Τρίτη

9-11-2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πετροπούλου ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Τζάλλας-Πετροπούλου-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Τετάρτη

10-11-2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου ΤΖΙΒΑΡΑΣ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Πέμπτη

11-11-2021

   
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία) Τζάλλας-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη Πετροπούλου-Μπακαλάρου ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή αυτόφωρα Κουτσιαύτη-Πετροπούλου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα

Μπακαλάρου

Παρασκευή

12-11-2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου   ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σκανδάλου
Μονομελή αυτόφωρα Ορφανίδου

Σάββατο

13-11-2021

   
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή αυτόφωρα Τζάλλας-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Δευτέρα

15-11-2021

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

16-11-2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Κουτσιαύτη ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή αυτόφωρα Κουτσιαύτη-Πετροπούλου-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Κουτσιαύτη

Τετάρτη

17-11-2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα

Μπακαλάρου

Πέμπτη

18-11-2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό) Τζάλλας-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή αυτόφωρα Τζάλλας-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή αυτόφωρα Μπακαλάρου

Παρασκευή

19-11-2021

   
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Σάββατο

20-11-2021

   
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Δευτέρα

22-11-2021

 

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Τρίτη

23-11-2021

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

Μπακαλάρου   ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα

Μπακαλάρου

Τετάρτη

24-11-2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Πέμπτη

25-11-2021

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου
     
Παρασκευή Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
26-11-2021 Τριμελή αυτόφωρα Κουτσιαύτη-Πετροπούλου-Κιτσάκη
  Μονομελή Αυτόφωρα Κουτσιαύτη

Σάββατο

27-11-2021

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή αυτόφωρα Τζάλλας-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Δευτέρα

29-11-2021

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Τρίτη

30-11-2021

   
Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή αυτόφωρα Τζάλλας-Κουτσιαύτη-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Τζάλλας

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 9.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΥΤΟΦΟΡΩΝ: 1-11-2021 έως 6-11-2021

                                                 8-11-2021 έως 13-11-2021

                                                15-11-2021 έως 20-11-2021

                                               22-11-2021 έως 27-11-2021

                                               29-11-2021 έως 30-11-2021

                                                

                                              Μεσολόγγι 27 Οκτωβρίου 2021

                                 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

                                                  Ελένη Λυμπεροπούλου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ   194/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 1 εδ. α' β' και γ' , 5 παρ. 1Α εδ. γ' δ' και ε' και 2, ΙΓ παρ. 1 εδ' α και 7 του Ν. 1756/1988, ορίζουμε τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του που θα μετέχουν στις συνθέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά Δικαστήριο και δικάσιμο για την εκδίκαση των εισαγομένων σ' αυτά πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από την 1-12-2021 έως 22-12-2021:

Τετάρτη

1- 12-2021

 

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου   ΤΖΙΒΑΡΑΣ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου

Μονομελή Αυτόφωρα

Μπακαλάρου

Πέμπτη

2-12-2021

 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Τζάλλας-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου ΛΑΓΙΟΣ
Ασφαλιστικά Μέτρα -Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Παρασκευή

3-12-2021

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου     ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Σάββατο

4 - 12-2021

   
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Ορφανίδου-Σπυρόπουλος
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου

Δευτέρα

6-12-2021

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ - ΜΟΔ Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη
Μονομελή Αυτόφωρα

Κουτσιαύτη

Τρίτη

7- 12-2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Πετροπούλου     ΚΑΛΑΪΝΤΖΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Κιτσάκη

Μονομελή Αυτόφωρα

Πετροπούλου

Τετάρτη

8- 12-2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου       ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου

Πέμπτη

9- 12-2021

   
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Τακτική – Εκουσία)

Τζάλλας-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Πετροπούλου-Μπακαλάρου

ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα

Κουτσιαύτη

Παρασκευή

10- 12-2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Μπακαλάρου         ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ
Υπηρεσία Προέδρου Μπακαλάρου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου
Μονομελή   αυτόφωρα Μπακαλάρου

Σάββατο

11- 12-2021

   
Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου

Δευτέρα

13- 12-2021

   
Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σπυρόπουλος

Μονομελή Αυτόφωρα

Ορφανίδου

Τρίτη

14- 12-2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

Υπηρεσία Προέδρου

Κουτσιαύτη             ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

Κουτσιαύτη

Τριμελή   αυτόφωρα Κουτσιαύτη-Πετροπούλου-Σπυρόπουλος

Μονομελή Αυτόφωρα

Κουτσιαύτη

Τετάρτη

15- 12-2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου     ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσία Προέδρου Ορφανίδου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα

Μπακαλάρου

Πέμπτη

16- 12-2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Ειδική – Εκουσία-Οικογενειακό)

------------------------------------

Ασφαλιστικά μέτρα -Υπηρεσία Προέδρου

Τζάλλας-Ορφανίδου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου

ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

-----------------------------------------------------

Λυμπεροπούλου

Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή αυτόφωρα Κουτσιαύτη
   

Παρασκευή

17- 12-2021

Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Κιτσάκη
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου
   

Σάββατο

18- 12-2021

Υπηρεσία Προέδρου Κουτσιαύτη
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου
   

Δευτέρα

20- 12-2021

Υπηρεσία Προέδρου Λυμπεροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Λυμπεροπούλου-Ορφανίδου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Ορφανίδου
   

Τρίτη

21- 12-2021

Υπηρεσία Προέδρου Τζάλλας
Τριμελή   αυτόφωρα Τζάλλας-Κουτσιαύτη-Μπακαλάρου
Μονομελή Αυτόφωρα Μπακαλάρου
   

Τετάρτη

22- 12-2021

Υπηρεσία Προέδρου Πετροπούλου
Τριμελή   αυτόφωρα Ορφανίδου-Πετροπούλου-Σκανδάλου
Μονομελή Αυτόφωρα Πετροπούλου
   

Υπηρεσία Προέδρου ώρα 10.00 π.μ.

Έναρξη εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ώρα 9.00 π.μ.

Ημέρες διάσκεψης ορίζονται ενδεικτικά οι ημέρες των πολιτικών συνεδριάσεων και ώρα 12.00 μ.μ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΟΡΩΝ: 1-12-2021 έως 4-12-2021   ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

                                             6-12-2021 έως 11-12-2021 ΤΖΙΒΑΡΑΣ

                                          13-12-2021 έως 18-12-2021 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

                                           20-12-2021 έως 22-12-2021 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                                           Μεσολόγγι 29 Νοεμβρίου 2021

                                              Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου

                                                           Ελένη Λυμπεροπούλου

Είσοδος Μελών

Ωρα Ελλάδος

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 17 επισκέπτες και κανένα μέλος